windmolen
Energie

Energietransitie

Het is de hoogste tijd: willen we een gezonde planeet? Dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat we stappen moeten zetten. In 2035 moet...

Lees meer
Heideveld
Natuur

Natuur

GroenLinks wil investeren in natuur omdat het aantal plant- en diersoorten nog steeds dalende is. Daarom zetten wij ons in voor de verbetering van de kwaliteit...

Lees meer
Strabrechtse Heide
Water

Water en verdroging

Water is de basis van ons bestaan. Waterkwaliteit en -kwantiteit hebben de allerhoogste prioriteit en gaan alle Brabanders aan. GroenLinks wil dat de...

Lees meer
Brabantse Cultuur
Cultuur

Brabantse Cultuur

Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang. Bovendien profileren we Brabant als een aantrekkelijke, internationaal georiënteerde...

Lees meer
Levendig Brabant header.jpg
Samenleving

Brabantse samenleving

Noord-Brabant is een provincie die veel te bieden heeft. Er is ruimte voor natuur, recreatie, sport en cultuur. GroenLinks wil dat iedereen recht heeft op deze...

Lees meer
hand tas groenten duurzaam
Economie

Schone en circulaire economie

De toekomst is aan een circulaire economie, waarin productie-en afvalkringlopen gesloten zijn. Een economie die niet vervuilend is, maar waar ‘afval’ een...

Lees meer
Stadslandbouw.jpg
Landbouw

Gezonde landbouw

Landbouw hoort bij Brabant. Het is onlosmakelijk verbonden met ons landschap en onze innovatiekracht. De gezondheid van Brabanders hangt samen met een gezond...

Lees meer
Varkens
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dieren worden nog te vaak behandeld als gebruiksvoorwerpen en productiemiddelen. Jaarlijks worden in Nederland 450 tot 500 miljoen dieren gedood, waarvan heel...

Lees meer
mobiliteit.jpg
Mobiliteit

Vervoer en bereikbaarheid

Door de groei worden de vragen over vervoer en bereikbaarheid steeds belangrijker in Brabant. Ze zijn ook het visitekaartje van de Provincie: hoe gaan wij er...

Lees meer
Mooie leefomgeving front.jpg
Ruimte

Groene ruimte

Onze provincie moet ook voor de volgende generaties groen blijven! GroenLinks geeft ruimte voor bos, hei en water zodat Brabanders er fijn kunnen recreëren.

Lees meer
Provinciehuis Noord-Brabant
Democratie

Bestuur en financiën

Inwoners van de provincie Noord-Brabant hebben het recht om te weten wat er in het Provinciehuis wordt besproken en besloten. Achterkamertjespolitiek hoort geen...

Lees meer
robotica, prothese
Economie

Regionale arbeidsmarkt

Wat GroenLinks betreft kunnen ruimtelijk-economische clusters rond specifieke thema’s zeker een meerwaarde hebben. Het succes van Brainport Eindhoven toont...

Lees meer