Standpunten

Standpunten

Financien

Ons programma resulteert in een verschuiving van middelen. Minder geld naar nieuwe wegen en meer geld voor natuur, groene energie, duurzame banen en een gezonde landbouwsector.

Mooie leefomgeving

Natuur en landschap zijn kenmerkend voor Noord-Brabant. Ze zijn belangrijk voor onze gezondheid, ons welzijn en de biodiversiteit én ze zijn belangrijk voor het vestigings- en woonklimaat. GroenLinks investeert graag in het Brabantse landschap.

Gezonde landbouw

GroenLinks wil in Brabant een gezonde landbouwsector. Dat betekent geen megastallen en inzetten op dierenwelzijn en kwaliteitsproducten. Ons voedsel moet gezond, lekker, veilig en eerlijk zijn.

Schone energie

Groene energie heeft de toekomst. GroenLinks kiest niet voor schaliegas in Brabant. Zonnepanelen en windmolens zijn de energievoorzieningen van later. Burgers die hun eigen energie willen opwekken, geven we de ruimte.

Levendig Brabant

Onze steden en dorpen zijn volop in beweging, maar niet iedereen profiteert mee. GroenLinks vindt dat elke inwoner van Noord-Brabant recht heeft op recreatie, sport en cultuur.

Duurzame economie

GroenLinks zorgt voor nieuwe werkgelegenheid door middel van duurzame investeringen. Wij investeren fors in banen in een schone en circulaire economie, op duurzame bedrijventerreinen en in nieuwe sectoren.

Faciliterend bestuur

De provincie heeft een belangrijke taak in het goed besturen van onze samenleving. GroenLinks in de Provinciale Staten werkt daar graag aan mee.

Slim vervoer

GroenLinks maakt heldere keuzes voor slim en schoon vervoer. GroenLinks kiest niet voor de grootschalige aanleg van nieuwe wegen en de Ruit. Investeren doen we in snel en schoon openbaar vervoer en volop ruimte voor de fiets. Zo houden we Brabant bereikbaar.

Programma & successen

Lees hieronder ons programma waar we de Provinciale Statenverkiezingen mee in gaan. Wil je weten wat de afgelopen jaren hebben bereikt? Lees onze successen!