Noord-Brabant kent een omvangrijke transportsector. GroenLinks wil slimmer omgaan met de goederenstromen om toekomstige groei op een verantwoorde wijze te kunnen opvangen. Dat betekent meer vervoer over het water en over het spoor.

Treinen met gevaarlijke stoffen rijden dagelijks dwars door de Brabantse binnensteden en dorpskernen, terwijl ze er feitelijk niets te zoeken hebben.

GroenLinks streeft hiervoor naar een optimaal gebruik van pijpleidingen, waterwegen en speciale goederenlijnen, zoals de Betuwelijn. Daarmee worden overlast en gevaar in dichtbevolkte gebieden beperkt en ontstaat er ruimte op het spoor voor het vervoeren van meer reizigers. Dat is beter voor de transportsector, de treinreizigers en de omwonenden van het spoor. Ook de aanleg van nieuwe spoorverbindingen kan daarbij helpen, mits dit niet tot nieuwe landschapsdoorsnijdingen leidt. Tevens wil GroenLinks dat de provincie samen met de steden milieubewuste stedelijke distributie bevordert.