Nieuws

Hagar Roijackers voorgedragen als lijsttrekker GroenLinks Brabant

De kandidatencommissie van GroenLinks Brabant draagt Hagar Roijackers voor als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019. Zij is sinds mei 2014 lid van Provinciale Staten voor GroenLinks en woordvoerder natuur en landbouw. De 43-jarige senior beleidsadviseur uit Den Bosch kijkt uit naar haar nieuwe rol als lijsttrekker: “GroenLinks groeit en dat moet ook in Brabant zichtbaarder worden en blijven.”

Lees verder

Naleving Brabantse bedrijven onder de maat

Veel Brabantse bedrijven houden zich niet aan de veiligheids- en milieuregels. Dit blijkt uit de nalevingscijfers en uit het jaarverslag 2017 over de zware industrie. Hagar Roijackers stelde vragen aan de Gedeputeerde: “Verdienen de bedrijven het vertrouwen dat we hen steeds meer geven?” Er kwam een toezegging, maar waakzaamheid blijft geboden.

Lees verder

Vacature afdelingssecretaris

Doordat de huidige secretaris veel andere taken heeft als algemeen bestuurslid en interim-voorzitter, zijn we per direct op zoek naar een nieuwe (kandidaat-)secretaris voor GroenLinks Brabant. De afdelingssecretaris is de spin in het web van onze vrijwilligersorganisatie. Je zorgt voor een goede voorbereiding, verslaglegging en follow-up van bestuurs- en ledenvergaderingen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor veel leden en externen.

Lees verder

Vacature afdelingsvoorzitter

Het bestuur van GroenLinks Brabant is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De afdelingsvoorzitter is een bindend persoon, niet alleen op het politieke vlak maar ook op het terrein van intermenselijke relaties. Iemand met bestuurlijk en politiek gevoel, die initiatieven neemt, aanjager en de coördinator van het bestuur is. Iemand die overzicht heeft van wat er in de provincie speelt en het bestuur naar buiten kan vertegenwoordigen. Netwerkvaardigheden zijn daarbij zeker van belang.

Lees verder

Demonstratie stakende buschauffeurs bij het Provinciehuis in Den Bosch op maandag 30 april

Op maandag 30 april vanaf 10.00 uur komen ca 250/400 buschauffeurs demonstreren bij het Provinciehuis in Den Bosch. Dit in verband met de landelijke staking in het streekvervoer op 30 april en 1 mei. Sjo Smeets woordvoerder Mobiliteit van de GroenLinks Statenfractie: “Zij willen hun ongenoegen uiten bij VVD-gedeputeerde van der Maat over de werkomstandigheden zoals de hoge werkdruk, te korte (plas-)pauzes, te krappe rijtijden en onveilige situaties die daaruit ontstaan. De Provincie Noord-Brabant verleent de concessies voor het openbaar vervoer in Brabant en heeft een belangrijke rol bij het opstellen van de voorwaarden aan de vervoerders.”

Lees verder

Pagina's