Nieuws

Behoud beschermde natuurgebieden in Brabant

Het kabinet heeft vandaag aangekondigd dat ze de beschermde status van sommige Natura 2000-gebieden in Nederland wil aanpassen. Het kabinet gaat hierover het gesprek aan met de Europese Commissie. GroenLinks Brabant vindt dit zeer zorgelijk en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. 

 

 

Lees verder

GroenLinks Brabant teleurgesteld in opstelling fractie CDA

Afgelopen vrijdag, tijdens de behandeling van de begroting 2020 in Provinciale Staten, werd er wederom een voorstel op tafel gelegd met betrekking tot het loslaten van de deadline van 1 april, waarop boeren een vergunning moeten aanvragen om aan de (strengere) Brabantse milieueisen te voldoen. Deze motie werd door coalitiepartij CDA gesteund. Naar inzicht van de vier andere coalitiepartijen handelde de CDA-fractie daarmee solitair en in strijd met het bestuursakkoord.

Lees verder

Ode aan het wielrennen in West-Brabant en nooit meer 'Holland' na Vuelta-debat

Tijdens het debat over de Vuelta heeft Michiel Philippart van de GroenLinks-fractie een ode gebracht aan het wielrennen in West-Brabant. Ook haalde zijn allereerste motie in zijn politieke bestaan een ruime meerderheid voor consequent woordgebruik van het woord 'Nederland' als aanduiding van ons land in plaats van 'Holland' door de provincie Noord-Brabant. DIt was naar aanleiding van de naam van het wielerfeest in Brabant, namelijk La Vuelta Holanda.

Lees verder

Na 18 uur vergaderen is de begroting 2020 aangenomen en drie moties van GroenLinks

Tijdens de Statendag op 8 en 9 november, die bijna 18 uur lang duurde, heeft GroenLinks drie moties weten te verzilveren tijdens de Begrotingsbehandeling, de algemene politieke beschouwingen van de Provinciale Staten.  De eerste voorziet in de aanpak van de achteruitgang van stadsvogels, de tweede vraagt om een plan om voor zo veel mogelijk basisschoolleerlingen voedselonderwijs te verzorgen op een agrarisch bedrijf zelf en de derde garandeert in kwalitatieve herplant van bomen. Eerder op de dag werd er tijdens het debat over de Vuelta al een motie binnen gehaald die voorziet in consequent gebruik van het woord 'Nederland' in plaats van 'Holland' bij alle Noord-Brabantse initiatieven.

Lees verder

Veel Kan Wel, sprekerslijn Begrotingsbehandeling

Niemand weet hoe de wereld er in 2030 precies uit zal zien, zo opent onze begroting. Dat is zo. Grote vraagstukken komen op ons af, zoals de klimaatverandering, energietransitie en het gezond en veilig houden van onze leefomgeving. Veel vraagstukken zijn nu al actueel in Brabant.

Lees verder

Onrust over stikstof

Honderden tractoren legden het verkeer lam. De ME voerde charges uit tegen woedende boeren. Een ongewone setting voor een Statenvergadering. Maar de coalitie hield uiteindelijk het hoofd koel. De besluiten uit het bestuursakkoord werden bekrachtigd. Op 25 oktober stelden de Staten de interim-Omgevingsverordening vast. 

Lees verder

Pagina's