Nieuws

Schriftelijke vragen aan het College over voorgenomen uitbreiding varkensstal in Gemert

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de geurbelasting in Gemert en de gezondheid van haar inwoners, nu op de Rooije Hoefsedijk een varkenshouder flink wil gaan uitbreiden. Het bedrijf aan de Rooije Hoefsedijk heeft momenteel een vergunning voor 1.660 gespeende biggen en 2.381 vleesvarkens. Er is een vergunning aangevraagd om op deze locatie 3.840 gespeende biggen en 4.776 vleesvarkens te mogen houden, dit betekent een verdubbeling van de dieraantallen. In een tijd waar veel varkenshouders juist stoppen, met een warme sanering die wordt betaald door belastinggeld, wil deze ondernemer juist flink uitbreiden. "Het is tijd dat het College van GS zich uitspreekt tegen deze uitbreiding, die niet goed is voor de geurbelasting in de omgeving, de gezondheid van de omwonenden en waar geen draagvlak voor lijkt te zijn. " aldus Statenlid Jade van der Linden.

Dodelijke wegen: waarom Brabant meer dierenpassages nodig heeft

Brabant heeft een druk wegennet. Sterker nog, de Brabanders leggen fors meer kilometers af in de auto dan de gemiddelde Nederlander. Na koploper Flevoland is Brabant de tweede provincie op het gebied van autobezit en -gebruik. We leggen in Brabant ook steeds meer nieuwe wegen aan of verbreden ze. Helaas brengen de veelheid aan asfalt en autokilometers problemen met zich mee voor onze natuur. Niet alleen door de stikstofuitstoot. Jaarlijks komen vele dieren onder onze autobanden omdat de wegen belangrijke leefgebieden doorkruisen, en isoleren.

Lees verder

Ons orkest

We zijn het eens met de visie van de gedeputeerde om de subsidies binnen cultuur gelijk te laten lopen met de kunstplanperiode van het rijk en daarmee ons orkest in dezelfde cyclus op te nemen. Daarmee kunnen we integrale afwegingen maken voor de gehele sector.

Lees verder

Regionale energie strategieën

In de themabijeenkomst Energie, heeft de gedeputeerde de Bie het kader geschetst waar binnen de Regionale Energie Strategieën zich moeten ontwikkelen. Vervolgens gaven de 4 regio’s een presentatie van de stand van zaken.

Lees verder

Bezuinigingen sociale veerkracht?

In een opiniestuk van 20 augustus j.l. stelt statenlid Marcel Deryckere (CDA) dat de aangekondigde bezuiniging van 7 miljoen op de begroting van cultuur, sport en samenleving, onder andere gerealiseerd wordt door te stoppen met het programma sociale veerkracht.
 
Naar aanleiding van deze uitspraak hebben de fracties van de SP, Groenlinks en D66 vragen gesteld aan GS.

Coronacrisis duurt voort: hoe zit het met de luchtkwaliteit?

Nu de coronacrisis alweer een half jaar gaande is, is het tijd om de balans op te maken. Over het economisch steunpakket houdt de Gedeputeerde een ‘coronaspreekuur' met de Staten. In de ontwikkelingen van de afgelopen maanden raakt ondergesneeuwd dat Brabant nog altijd de meeste ziekenhuisopnamen en doden te betreuren heeft (per 100.000 inwoners). 

Lees verder

Pagina's