Nieuws

Aanscherping Natuurherstelplan Kempenland-West De Utrecht

Het plan draagt positief bij aan een betere hydrologische situatie in het gebied. Maar er zijn grote onzekerheden: klimaatverandering, ontwikkeling in de waterkwaliteit en onttrekkingen van het grondwater.  Tegelijkertijd is het  zorgwekkend dat er geen inzicht is in de lokale grondwateronttrekkingen, die mede leiden tot verdroging.

 

Lees verder

Het moet beter

Afgelopen vrijdag werd in de Statenvergadering de Bestuursrapportage-II behandeld. De fractie van GroenLinks had een stevige inbreng, bij monde van Jade van der Linden.  

Lees verder

Opiniestuk Michiel Philippart, GL-woordvoerder Economie

Naar aanleiding van de steeds maar oprukkende verdozing van Noord-Brabant heeft Michiel Philippart, GroenLinks-Statenlid voor Economie en Internationalisering, een opiniestuk geschreven in de Brabantse kranten. Naar aanleiding van het opiniestuk en de door GroenLinks aangevraagde themabijeenkomst meerdere artikelen over de problematiek van de blokkendozen in Noord-Brabant. https://www.bd.nl/brabant/brabantse-politiek-wil-rem-zetten-op-logistiek... en de column van Tony van der Meulen van het Brabants Dagblad.

Kom ons bestuur versterken!

Het provinciale GroenLinks bestuur is een verbindende factor tussen de leden, de lokale afdelingen, de Statenfractie, en GroenLinks landelijk. Het bestuur organiseert de provinciale ledenvergaderingen en andere activiteiten (o.a. Brabantdag, Nieuwjaarsborrel) voor de inmiddels ruim 2.700 GroenLinks-leden in Brabant.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over het schenden van de Q-koortsregels

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over het niet naleven van de Q-koortsregels in Brabant. Afgelopen zaterdag was in het Brabants Dagblad te lezen dat veel bedrijven de Q-koortsregels vorig jaar hebben geschonden. Onze provincie is hard getroffen door Q-koorts, die uitbrak in 2007. Er zijn nog veel Brabanders die elke dag worden geconfronteerd met chronische klachten.

Lees verder

GroenLinks kritisch op huidige Stikstofaanpak

G.Lanting

De ontwikkeling van de economie op korte termijn is voor dit college belangrijker dan natuurherstel. Er ligt nu, anderhalf jaar na de uitspraak van de Raad van State, nog geen plan voor het halen van de natuurdoelen. Maatregelen om de stikstofneerslag te verminderen worden vooruitgeschoven, en ondertussen wordt een rammelend systeem van extern salderen opengesteld.  

Lees verder

Pagina's