Nieuws

Airport Eindhoven, en nu?

Het huidige Luchthavenbesluit Eindhoven, daterend uit 2014 en is geldig tot eind 2019. Vóór 1 januari 2020 moet er een nieuw besluit liggen. Om tot dit nieuwe besluit te komen er een proces is gestart. Dit proces bevat meerdere onderzoeken over de toekomst van Eindhoven Airport.

Lees verder

GroenLinks wil aandacht voor ontmoediging houtkachels

GroenLinks Brabant wil dat de provincie aandacht gaat besteden aan het tegengaan van houtstook via particuliere houtkachels. Tot nu toe doet de provincie helemaal niets. In reactie op mondelinge vragen bleek dat gedeputeerde Van de Hout (SP) weinig noodzaak ziet om iets aan dit probleem te doen.

Lees verder

Maak werk van duurzame sportaccommodaties!

De provincie wil door middel van een duurzaamheidsloket Sport alle 2.500 sportaccommodaties in Noord-Brabant helpen met energiebesparing en de opwekking van groene stroom. Alles bij elkaar gaat het om een besparingspotentieel in Noord-Brabant van 20.000 huishoudens. Een mooie gelegenheid om hier lokaal werk van te maken.

Lees verder

SP en GroenLinks halen ‘Brabantwet’ weer naar Brabant

Het vorige kabinet bereidde ‘m voor, het huidige kabinet trekt ‘m in. Maar de SP en GroenLinks dienen de Wet Veedichte Gebieden – ook wel ‘Brabantwet’ genoemd – nu in als initiatiefwet. Op vrijdagmiddag 9 maart presenteren de Kamerleden Frank Futselaar (SP) en Rik Grashoff (GroenLinks) in het provinciehuis de wet aan Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Lees verder

Schade aan woningen in Dorst door treinverkeer

Op 1 maart jongsleden publiceerde dagblad BNdeStem een artikel met als titel “ProRail: nader onderzoek naar schade twee woningen in Dorst”. Deze schade en overlast als gevolg van trillingen is ontstaan vanaf het voorjaar 2017. Het betreft de spoorlijn Breda-Tilburg ter hoogte van de overweg aan de Spoorstraat en Wethouder van Dijkstraat in Dorst.

Lees verder

GroenLinks is er ook voor de veiligheid van de buschauffeurs in Brabant

De GroenLinks Statenfractie heeft het initiatief genomen tot de organisatie van een rondetafelconferentie over de sociale veiligheid van de buschauffeurs in Brabant. Tijdens de procedurevergadering van de fractievoorzitters van Provinciale Staten op 19 februari 2018 is ingestemd met een voorstel voor een rondetafelconferentie. Dit voorstel werd samen ingediend met de SP en PvdA.

Lees verder

Pagina's