Nieuws

Brabantse Aanpak Stikstof zorgt voor natuurherstel

Op 6 december werd de Brabantse Aanpak Stikstof gepresenteerd. Het is het pakket maatregelen waarmee de provincie de natuur wil beschermen en tegelijkertijd weer ontwikkeling wil toestaan voor bijvoorbeeld woningbouw. GroenLinks vindt met name de borgingen voor natuurherstel belangrijk.

Lees verder

Karolinapolder

Aan PS worden 2 vragen voorgelegd namelijk of het project Windpark Karolinapolder van provinciaal belang is en een afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de verlening van een omgevingsvergunning voor het Windpark.

Lees verder

Klimaatakkoord

Toen het rijk het klimaatakkoord vaststelde was de reactie van GroenLinks; vol enthousiasme: We hebben een klimaatakkoord!

Lees verder

Pagina's