Nieuws

GroenLinks in steeds meer Brabantse gemeenten

Op 21 juni besloot de ledenvergadering van de afdeling Meierij en Maashorst formeel om als GroenLinks deel te willen gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Uden en Sint-Michielsgestel, twee gemeenten waar GroenLinks nu nog niet in de raad vertegenwoordigd is.

Lees verder

GroenLinks Brabant blij met nieuw inzicht gedeputeerde

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft aangegeven dat de inzet van de Provincie niet gericht is op de bijstook van biomassa in centrales, in tegenstelling tot het beleid van de Rijksoverheid. Dit in reactie op vragen van GroenLinks Brabant over de 1,2 miljard euro subsidie voor de bijstook van biomassa in de Amercentrale.

Lees verder

Voorbereiding Statenverkiezingen 2019 van start

Op 13 mei besloot de provinciale ledenvergadering hoe we de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 vast gaan stellen. De lijsttrekker gaan de leden eerst apart kiezen via een referendum (internetstemming onder alle leden). Daarna zal een ledenvergadering de andere kandidaten vanaf plek twee kiezen. Leden met belangstelling voor de referendumcommissie, kandidatencommissie of programmacommissie kunnen zich al melden via brabant@groenlinks.nl.

Lees meer…

 

Toekomst Omgevingsdiensten spannend

Met de Omgevingswet op komst is de kwaliteit van de Omgevingsdiensten belangrijker dan ooit. Na vijf jaar samenwerken met gemeenten blijkt het niet mee te vallen om onze omgeving afdoende te beschermen. De Brabantse Staten waren op 9 juni 2016 fel op de begrotingen 2018 en meerjarenramingen van de Omgevingsdiensten.

Lees verder

Shell Moerdijk moet uitstoot gevaarlijke stoffen voorkomen

Onder voornoemde titel publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 20 april jl. een rapport naar aanleiding van een ‘zwaar ongeval’ “waarbij in de periode tussen 23 november 2015 en 27 januari 2016 bij Shell Moerdijk onopgemerkt ruim 27 ton van de zeer gevaarlijke stof ethyleenoxide in de buitenlucht terecht kwam. Ethyleenoxide is geclassificeerd als ‘zeer zorgwekkende stof’ die bij directe blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsschade.

Lees verder

Geen kap essen langs N285

Volgens GS zouden alle 840 essen langs de provinciale weg N285, met ingang van 18 april 2017, gekapt moeten worden omdat deze ‘te ziek zijn’ en daarom een risico vormen voor de verkeersveiligheid.

Lees verder

Pagina's