Nieuws

GroenLinks pleit voor publiek belang bij Breedbandfonds

Van meet af aan is GroenLinks kritisch geweest over de opzet van een Breedbandfonds. Een fonds om er voor te zorgen dat ieder huishouden en ieder bedrijf in Brabant wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk. Een netwerk waarmee snel internetverkeer mogelijk wordt. Niet dat we tegen verglazing zijn. In tegendeel.

Lees verder

Door GroenLinks gaat Brabant aan de slag met brede welvaart

GroenLinks hecht grote waarde aan een breed begrip van welvaart. Hoe het met onze samenleving gaat kun je wat ons betreft niet alleen aflezen aan de groei van ons Bruto Nationaal Product. Andere zaken, zoals kansengelijkheid, een eerlijke inkomens- en vermogensverdeling, onderwijs, natuur en een gezonde leefomgeving spelen evenzeer een rol.

Lees verder

Mestfraude en landjepik

Minister Carola Schouten van Landbouw laat signalen over ’landjepik’ door boeren onderzoeken. Dit nadat dagblad Trouw meldde dat agrariërs in de Gelderse gemeente Berkelland stiekem stroken gemeentegrond in gebruik hebben. Daardoor neemt hun hoeveelheid grond toe, kunnen ze meer Europese subsidie krijgen, kunnen ze meer verbouwen en kunnen ze er ook meer mest op uitrijden.

Lees verder

Natuurbeleid geactualiseerd

Het schiet niet op met ‘meters maken’ in de natuur. Voor de grote natuurambities in Brabant is destijds 240 miljoen euro gereserveerd. Maar nu, naar 5 jaar, is de natuur niet op stoom. Verwerving van grond blijkt een struikelblok. Het College van GS wil de natuurontwikkeling versnellen. Geen moment te vroeg, vindt GroenLinks.

Lees verder

GroenLinks Nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 14 januari 2018 organiseert GroenLinks Brabant in samenwerking met GroenLinks Eindhoven en DWARS Brabant een gezellige nieuwjaarsborrel. Tijdens deze nieuwjaarsborrel kijken we vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en luiden we natuurlijk gezamenlijk het nieuwe jaar in.

 

Lees verder

Pagina's