Nieuws

Openbaar vervoer verbinding Breda - Utrecht

In de Statenvergadering van 15 april 2016 is de motie “Onderzoek ov verbinding Breda – Utrecht” aangenomen. Hierin wordt het college gevraagd onderzoek te doen om naar verbetering te zoeken van de bus- en spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. De PvdA en GroenLinks willen de stand van zaken weten van GS.

Nog een Kans voor de Dans

Bij de Perspectief Nota werd de motie “Nog een Kans voor de Dans” aangenomen. Tijdens het woordvoerdersoverleg van 23 juni jl. vroeg GroenLinks hoe het staat met de uitvoering van de motie. Gedeputeerde Swinkels gaf een uitgebreide reactie op de stand van zaken rondom de activiteiten van de Dansgezelschappen in Brabant en liet tevens weten dat United C uit Eindhoven subsidie kon verwachte via Brabant C.

Lees verder

Hoe fris is de waterwinning van Refresco?

Onlangs gaf GS een ontwerp-vergunning af aan Refresco in Maarheeze op grond van de Waterwet. Refresco wil zijn productie uitbreiden en daarvoor de komende jaren twee keer zoveel grondwater gaan winnen. Dit lijkt in tegenspraak met ecologische doelen.

Lees verder

GroenLinks steunt verordening ruimte vanwege aanpak klimaatvraagstuk

GroenLinks kan de enorme urgentie van het aanpakken van het klimaatvraagstuk niet genoeg benadrukken. En vanzelfsprekend hoort daar een fundamentele transitie van ons energiesysteem bij. Weg met grote vervuilende kolencentrales en op naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Dat daarvoor via wijziging van de Verordening Ruimte in onze provincie meer ruimte komt voor beide energiebronnen is een noodzakelijk te nemen stap.

Lees verder

Reces na marathondebat transitie duurzame veehouderij

Na een marathondebat over de landbouw en veehouderij op 7 juli is het reces begonnen. De Statenleden hebben een paar weken iets meer rust, maar daarmee ligt het politieke werk niet helemaal stil. Deze week zijn er weer Statenvragen ingediend en er wordt een vinger aan de pols gehouden nu de beslissing is gevallen over de transitie naar een duurzame veehouderij. Dit roept bij veel mensen in Brabant vragen op. De komende maanden zal er meer duidelijkheid komen over de gevolgen van het nieuwe beleid.

Lees verder

Giga-geitenstal Rossum van de baan

In Rossum verrijst geen enorme geitenhouderij aan de Schoofbandweg in Rossum. Omwonenden reageren opgelucht, en GroenLinks ook. “Een klinkend resultaat dat met vereende krachten is bereikt”, concludeert Brabants Statenlid Hagar Roijackers.

Lees verder

Pagina's