De grootste opgave van onze tijd is het tegengaan van klimaatverandering. Die noodzaak wordt iedere dag groter. Het is tijd om onze aanpak in de hoogste versnelling te zetten. Op een eerlijke manier. De sterkste schouders dragen bij GroenLinks de zwaarste lasten en de vervuiler betaalt. Want wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering écht merkt en de laatste generatie die de gevolgen nog écht kan tegen kan gaan.

We merken de gevolgen van klimaatverandering nu al in Brabant. Bosbranden in natuurgebieden zoals de Peel, beken die droog komen te staan en hittestress in dorpen en steden. Aan de andere kant zien we extreme neerslag, zoals hagelstormen en hoosbuien, die zorgen voor wateroverlast en schade. Dit zijn slechts de voorbodes van nog veel grotere problemen als we klimaatverandering op haar beloop laten. We moeten daarom werken aan een Brabant dat de komende periode stevig bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering, én dat klaar is voor de weersveranderingen die daarbij horen.