Om te werken aan meer banen, schonere energie en een gezonde landbouwsector, zijn veel plannen nodig. GroenLinks werkt daar graag in de Provinciale Staten van Noord-Brabant aan mee. Met uw stem werken we aan een groener, gezonder en gelukkiger Brabant.

De Provinciale Staten worden net als Tweede Kamer en de gemeenteraad iedere 4 jaar gekozen. De provincie gaat over het openbaar vervoer en de provincie bepaalt waar huizen mogen komen, maar ook waar bedrijven, wegen en natuur mag komen. Juist op die onderwerpen is het erg belangrijk dat GroenLinks zeggenschap krijgt. 

GroenLinks zet in op een sterkere democratische controle van Provinciale Staten. Door de inrichting van de fondsen met geoormerkte middelen is de budgettaire controle door Provinciale Staten op afstand geplaatst. Dit komt de democratische legitimatie van de Provincie niet ten goede. En die was al niet groot. Gedeputeerde Staten kunnen zich met de fondsen op hun beurt als projectontwikkelaar opstellen. GroenLinks hecht er daarom aan dat voortgang, effecten en risico’s van deze fondsen regelmatig in de Staten aan de orde komen.