Brabant is een echte landbouwprovincie. Toch loopt het aandeel biologische landbouw achter op de rest van Nederland. De provincie moet zich inspannen dit tij te keren. GroenLinks ondersteunt de uitbreiding van de biologische landbouw, de productie van streekproducten en de verbreding van de landbouw. Biologische landbouw wordt bevorderd met financiële bijdragen voor onderzoek, kavelruil en een stimuleringsfonds. Ook moet de provincie concrete doelstellingen formuleren voor de het aandeel van de agrarische sector dat een biologische bedrijfsvoering toepast. Bij deze doelstelling moet stevig beleid komen om daadwerkelijk resultaat te boeken.

Biologische bedrijven zijn kampioenen in het verantwoord benutten van ruimte in balans met de omgeving. Ook verbreding van de landbouw met toerisme en recreatie zorgt voor de verbinding tussen mensen uit de stad en het plattenland. Biologische boeren stellen de draagkracht van de grond én bodem centraal. Regelgeving voor gangbare agrarische bedrijven om stikstofuitstoot terug te dringen, is niet direct toepasbaar op biologisch agrarische bedrijven. Daarom is differentiatie in het beleid nodig, er is niet één oplossing voor iedereen. Niet alleen gangbare boeren en hun vertegenwoordigers moeten aan tafel zitten wanneer er wordt gesproken over nieuw landbouwbeleid, zeker ook de biologische boeren moeten een gesprekspartner zijn van de provincie. Zij hebben voor veel problemen al een oplossing, zij zijn tenslotte onze koplopers in de transitie naar een gezonde landbouw.

Het is belangrijk om boeren die willen schakelen naar biologische landbouw te ondersteunen. Wat GroenLinks betreft wordt het buddy-systeem dat voor agrariërs die schakelen naar natuurinclusief ook opnieuw ingezet voor hen die willen schakelen naar biologische landbouw. Ook moet er een stimuleringsfonds komen voor het bevorderen van regionale productie, ketenvorming en afzet van biologische producten die voldoen aan het EKO-keurmerk.