Brabant is een provincie waar veel te doen is. We werken, we gaan naar school en studeren, we bezoeken onze familie en vrienden, sporten of maken uitstapjes. Dat zorgt voor veel verkeer. GroenLinks wil dat heel Brabant duurzaam bereikbaar is, voor iedereen. Het moet niet uitmaken of je woont in de stad, een dorp of een kleine kern.

Lopen, fietsen en OV
Het openbaar vervoer in Brabant is de afgelopen tientallen jaren verschraald, wat betekent dat veel Brabanders niet meer met de bus kunnen reizen. Lopen en fietsen moeten veel meer prioriteit krijgen, zodat het vanzelfsprekende alternatieven voor de auto worden. Onze huidige wegen zijn ontoereikend, tenzij we ons slimmer en duurzamer gaan verplaatsen. Het kan en mag niet zo zijn dat je over een paar jaar alleen nog met een auto door Brabant kan reizen.

Om als provincie ook op gebied van mobiliteit mee te kunnen in de ontwikkeling van onze samenleving, moeten we kiezen voor duurzame, flexibele, toegankelijke en toekomstbestendige manieren van verplaatsen. Lopen, fietsen en het openbaar vervoer moeten daarom de prioriteit krijgen. Het verminderen van auto- en vliegverkeer is daarbij noodzakelijk. Dit vraagt om een provincie die aan het stuur durft te gaan zitten en de koers durft te bepalen.

Thuis werken
De provincie maakt het sterker bevorderen van thuiswerken een structureel onderdeel van overleg met werkgevers over het beheersen van verkeers- en vervoersstromen (mobiliteitsmanagement). Ook worden de kansen die digitalisering biedt, benut voor het besparen van materialen en energie (in het kader van een circulaire economie).