Op dit moment is er veel te veel intensieve landbouw en veehouderij in onze provincie. In een ‘race to the bottom’ zijn de agrarische bedrijven steeds groter en meer industrieel geworden. Zo kent Brabant te veel megastallen. Terwijl het aantal boeren en de kwaliteit van onze leefomgeving in rap tempo zijn verminderd. Deze kwaliteitsdaling is van grote impact op de gezondheid van onze inwoners, denk hierbij aan het uitbreken van de Q-koorts en vogelgriep en de verminderde kwaliteit van de lucht.

GroenLinks ziet een duidelijke rol weggelegd voor de provincie. GroenLinks kiest voor een grotendeels plantaardige toekomst van de Brabantse landbouw. De mogelijkheden voor plantaardige eiwitten en natuurlijke (biobased) materialen uit de landbouw zijn groot. GroenLinks neemt afscheid van de dierlijke eiwitten uit de intensieve veehouderij en ondersteunt en stimuleert natuurinclusieve en de biologische landbouw. Met deze landbouwkeuze gaat de ammoniak- en methaanuitstoot gigantisch omlaag, verdwijnt de stankoverlast, neemt het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen af, zijn er geen mestfabrieken nodig en ontstaat er een gezond leefklimaat in het landelijk gebied van Brabant, waaronder de Peel. We gaan naar een grondgebonden landbouw. In het Brabant van de toekomst is geen ruimte voor mestfabrieken. GroenLinks wil geen nieuwe mestfabrieken in Brabant.

We spreken ons duidelijk uit tegen verdere industrialisering en schaalvergroting en helpen boeren omschakelen naar een veilig en gezond bedrijf voor de ondernemer en de omgeving. Hierdoor verdwijnt het mestoverschot en daarmee de aanslag op de lucht-, water- en bodemkwaliteit. Zolang er nog dieren worden gehouden, kiezen we voor meer ruimte voor natuurlijk diergedrag (grazen, scharrelen, wroeten) en daling van het aantal dieren. Een daling van het aantal dieren zorgt voor een beter welzijn van zowel dieren als mensen.

Alleen samen kunnen we een omslag maken naar een gezonde landbouw. Consumenten, supermarkten, landbouworganisaties, boeren en overheden moeten hiervoor de handen ineenslaan. Deze verandering zal niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zijn. Daarnaast betekent het ook veel voor de groep Brabanders die klem zit in het oude landbouwsysteem. GroenLinks staat voor een sociaal landbouwbeleid, waar boeren weer perspectief krijgen en niemand door het ijs zakt.

Onze plannen:

  • GroenLinks strijdt voor de rechten en het welzijn van dieren.
  • De toekomst van de landbouw is grotendeels plantaardig.
  • GroenLinks wil van kwantiteit naar kwaliteit en van kiloknallers naar plantaardig eten.
  • De provincie stimuleert de productie en consumptie van plantaardige eiwitten onder andere door het aanjagen en versnellen van de innovaties binnen deze omschakeling.
  • GroenLinks wil geen verplaatsing van intensieve veehouderij, maar intensieve veehouderij afbouwen en transformeren naar natuurinclusieve landbouw.
  • De provincie maakt een actieplan om stalbranden in Brabant tegen te gaan. Er worden afspraken gemaakt met de sector en de veiligheidsregio’s over verplichte periodieke elektrakeuringen, automatische blussystemen, vluchtroutes voor dieren en bliksemafleiders.
  • Aan de bestaande mestfabrieken worden extra eisen opgelegd in de omgevingsvergunning wanneer deze fabrieken overlast veroorzaken.