Onze provincie moet ook voor de volgende generaties groen blijven! GroenLinks geeft ruimte voor bos, hei en water zodat Brabanders er fijn kunnen recreëren.

Nederland is een dichtbevolkt land. Voor elk stuk grond kunnen we gemakkelijk tien bestemmingen bedenken. In zogeheten Structuurvisies legt de provincie daarom op hoofdlijnen vast waar huizen mogen komen, landbouw, natuurgebieden, bedrijfsterreinen en wegen. GroenLinks let erop dat Brabant niet helemaal wordt volgebouwd.

GroenLinks wil verstedelijking een halt toeroepen, zodat de groene, open ruimten tussen steden en dorpen niet verder wordt aangetast. GroenLinks vindt dat de Provincie in de Verordening Ruimte moet vastleggen dat gemeenten eerst de ruimte binnen de bestaande bebouwing optimaal benutten.

Ook zet GroenLinks in op het opknappen van industrieterreinen, zodat de natuur gespaard blijft.