De ruimte in Brabant is schaars. Niet alles kan overal. GroenLinks vindt het belangrijk dat we gezonde keuzes maken en de grenzen van onze omgeving respecteren en bewaken. GroenLinks staat voor een provincie waar voldoende woonruimte te vinden is. Een Brabant waar de natuur niet lijdt onder landbouw, wonen en economie. Waar de logistieke sector het landschap niet verder vervuilt met grote distributiedozen, lelijke loodsen en huizenhoge hallen. Waar ruimte is voor schone mobiliteit en niet voor nog meer asfalt voor autowegen. Alleen zo blijft Brabant een gezonde provincie waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Nu en in de toekomst.

Nederland is een dichtbevolkt land. Voor elk stuk grond kunnen we gemakkelijk tien bestemmingen bedenken. In zogeheten Structuurvisies legt de provincie daarom op hoofdlijnen vast waar huizen mogen komen, landbouw, natuurgebieden, bedrijfsterreinen en wegen. GroenLinks let erop dat Brabant niet helemaal wordt volgebouwd.

GroenLinks wil verstedelijking een halt toeroepen, zodat de groene, open ruimten tussen steden en dorpen niet verder wordt aangetast. GroenLinks vindt dat de Provincie in de Verordening Ruimte moet vastleggen dat gemeenten eerst de ruimte binnen de bestaande bebouwing optimaal benutten. Ook zet GroenLinks in op het opknappen van industrieterreinen, zodat de natuur gespaard blijft.

Onze plannen:

  • Voor ruimtelijk beleid is de gezondheid van de mensen en hun omgeving leidend. Dat moet vastgelegd worden in de Omgevingsverordening.
  • GroenLinks wil gezonde groene wijken waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en veilig kunnen wandelen en fietsen.
  • GroenLinks stelt strengere eisen om onze landschappen mooier en groener te maken, voor mens en dier. De kwaliteitseisen neemt de provincie op in de Omgevingsverordening.
  • We zien geen ruimte voor meer distributiecentra en extra asfalt voor autowegen.
  • Voor projecten waar de provincie bij betrokken is, moet klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen de norm worden (bouwen op een manier die goed samengaat met de natuur). Om dat te bereiken stellen we extra eisen.
  • GroenLinks wil de woningbouw versnellen. Dat gebeurt zoveel mogelijk binnen de steden en dorpen. Nieuwe plannen moeten passen in de visie van GroenLinks op een gezonde, leefbare en groene stad.
  • De provincie is partner in grote wijkontwikkelingsplannen zoals de Internationale Knoop XL in het Eindhovense stationsgebied en het CSM-terrein in Breda. GroenLinks wil dat deze nieuwe wijken groen, energieneutraal en autoluw worden. Woningcorporaties zorgen ervoor dat wonen in deze wijken ook mogelijk is voor mensen met een lager inkomen.