Onze plannen:

  • Energie-opwekkende maatregelen, zoals zonnepanelen, windmolens en warmtepompen en accu’s, passen we zo goed mogelijk in het landschap in, met respect voor natuur en milieu.
  • ​​Waar mogelijk combineren we investeringen in grootschalige energieopwekking met investeringen in nabijgelegen natuur en het landschap. Daarmee kunnen we ook bijdragen aan waterberging, biodiversiteit en het tegengaan van hittestress.
  • We blijven de ‘zonneladder’ hanteren bij het inpassen van velden met zonnepanelen in onze provincie. Ons beleid is erop gericht het gebruik van lege daken van bijvoorbeeld bedrijventerreinen en grote schuren en stallen in het buitengebied optimaal te benutten.