GroenLinks hecht grote waarde aan een diverse biodiversiteit en een schone bodem en lucht. GroenLinks wil dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen drastisch wordt afgebouwd. Steeds meer wordt bekend over de effecten van het massale gebruik van landbouwgif, de zeer giftige neonicotinoïden voorop. Toegestane hoeveelheden bestrijdingsmiddelen worden vaak fors overschreden. Bekend én bewezen is inmiddels dat deze middelen schadelijk zijn voor insecten en lang aanwezig blijven in het water. Omdat het gebruik van deze giftige stoffen een grote bedreiging van de biodiversiteit is, wil GroenLinks dat het gebruik hiervan drastisch wordt afgebouwd In de Provinciale Milieuverordening komt een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu en die niet makkelijk afbreekbaar zijn.