Het is de hoogste tijd: willen we een gezonde planeet? Dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat we stappen moeten zetten. In 2035 moet onze provincie energie neutraal zijn.

Brabant koploper energietransitie

Onze provincie is bij uitstek een innovatief broeinest. Daarom moet Brabant koploper worden als het gaat om de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Deze energietransitie moet echter wel betaalbaar zijn voor de inwoners. Daarom is het belangrijk hen te betrekken bij burgerinitiatieven op dit vlak. Zowel bij wind- als zonneparken wil GroenLinks dat burgerparticipatie als eis wordt opgenomen in de ruimtelijke plannen. Als het gaat om de plaatsing van zonnepanelen geldt tevens: eerst de daken, dan pas de natuur. 

Investeren in warmtenetten

GroenLinks wil dat alle woningen in Brabant in 2050 aardgasvrij zijn. Daarvoor is het belangrijk te investeren in warmtenetten. Hiermee kunnen we grootschalig huishoudens relatief snel en goedkoop van het gas halen. Zo kunnen we de woningvoorraad van 1,1 miljoen woningen in Brabant verduurzamen.