Gezonde landbouw

Landbouw hoort bij Brabant. Het is onlosmakelijk verbonden met ons landschap en onze innovatiekracht. De gezondheid van Brabanders hangt samen met een gezond buitengebied. In een toekomstgerichte bedrijfsvoering gaan landbouw, diervriendelijkheid, natuurbeheer en gezondheid samen.

Op weg naar duurzame bedrijfsvoering

GroenLinks vindt dat de provincie boeren hoort te stimuleren en te ondersteunen op weg naar duurzame, toekomstgerichte bedrijfsvoering. Door ketens te bouwen van regionale duurzame producten, leveren onze boeren een hoge kwaliteit aan voedsel en omgeving. Daarvoor horen zij een eerlijke prijs te krijgen.

 

Ondersteuning van kwaliteit van leven voor mens en dier

Daarbij is volgens GroenLinks een duidelijke rol weggelegd voor de provincie. Geen verdere industrialisering en schaalvergroting, maar boeren helpen om te schakelen naar een veilig en gezond bedrijf voor de ondernemer en de omgeving. Stimulatie door geld vrij te maken voor het bevorderen van regionale en biologische producten. Meer ruimte voor natuurlijk diergedrag, minder kunstmest, en minder dieren. Geen bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor mens en milieu en die moeilijk afbreekbaar zijn. Dat zorgt voor een een hogere kwaliteit van leven van zowel dieren als mensen. Boeren zijn de sleutel om dit te bereiken. Alleen samen kunnen we een omslag maken naar een gezonde landbouw. Consumenten, supermarkten, landbouworganisaties, boeren en overheden moeten hiervoor de handen ineenslaan.

 

 

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

Word lid!