Provinciale Statenzaal
Democratie

Bestuur en democratie

Om de kloof tussen burgers en de politiek te verkleinen, heeft ook de provincie een taak in faciliterend, open en transparant bestuur. GroenLinks wil dat...

Lees meer
test
Landbouw

Biologische landbouw

Wij staan voor een biologische landbouw. Als het aan ons ligt, zijn landbouwbedrijven grondgebonden en werken ze met omwonenden en omliggende bedrijven samen...

Lees meer
gezonde%20bodem
Milieu

Bodem

Een schone bodem met voldoende organische stof is letterlijk de basis voor een vitale natuur en een gezonde voedselvoorziening.

Lees meer
man met pride vlag op TU/e campus

Brabant van ons allemaal

GroenLinks staat voor een Brabant waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en mee kan doen. Ongeacht wat je gelooft, wie je liefhebt of waar je...

Lees meer
Halloffame
Cultuur

Cultureel erfgoed

Voor de Brabantse historische schatten moet goed gezorgd worden. Daarom vindt GroenLinks dat het erfgoed van Brabant goed bereikbaar moet zijn voor jong en...

Lees meer
Brabantse Cultuur
Cultuur

Cultuur

Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang. Bovendien profileren we Brabant als een aantrekkelijke, internationaal georiënteerde...

Lees meer
Varkens
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dieren worden nog te vaak behandeld als gebruiksvoorwerpen en productiemiddelen. Jaarlijks worden in Nederland 450 tot 500 miljoen dieren gedood, waarvan heel...

Lees meer
Telefoon in handen
Digitaal

Digitalisering

In Brabant, en zeker in Brainport, worden veel slimme oplossingen uitgevonden voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. We zetten daarbij steeds...

Lees meer
zonnepanelen bedrijventerrein
Economie

Duurzame bedrijventerreinen

Verstandig ruimtegebruik is een essentieel onderdeel van een duurzame economie. In het verleden hebben gemeenten te vaak tegen elkaar opgeboden met nieuwe...

Lees meer
herten steken over
Natuur

Ecologische Hoofdstructuur

GroenLinks wil een versnelde invoering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Nu het tweede kabinet-Rutte weer geld beschikbaar stelt voor de voltooiing...

Lees meer
Zonnepanelen op dak
Energie

Energiearmoede tegengaan

Een belangrijke oplossing voor klimaatverandering is de energietransitie van fossiele brandstoffen als olie en gas naar duurzame bronnen als zon, wind en...

Lees meer
windmolen
Energie

Energietransitie

Een belangrijke oplossing voor klimaatverandering is de energietransitie van fossiele brandstoffen als olie en gas naar duurzame bronnen als zon, wind en...

Lees meer