De natuur in Brabant staat onder druk, onder andere door een teveel aan stikstofneerslag. Het zorgt dat belangrijke planten en dieren verdwijnen. De stikstofuitstoot moet daarom snel naar beneden.

GroenLinks wil de stikstofemissie in Brabant met 50% in 2030 verminderen. De provincie maakt een aanvullend provinciaal stikstofreductieplan voor alle stikstofbronnen en start zo spoedig mogelijk met de uitvoering van dit plan.

Zo zetten we onder andere in op omvorming van de intensieve landbouw naar natuurinclusieve landbouw met minder dieren, kopen we grote stikstofuitstoters dicht bij de natuurgebieden op en trekken we ongebruikte stikstofruimte in zodat deze niet meer wordt verhandeld. Ook worden er extra eisen opgelegd aan de industrie om de stikstofuitstoot te verminderen en faseren we fossiele brandstoffen uit. Zo houden we onze leefomgeving en onze natuur gezond. 

Onze plannen:

  • Natura 2000-gebieden en de overige natuurgebieden krijgen een eigen plan waarin we afspreken hoe we de stikstof-, water- en klimaatdoelen in 2030 halen. Daarbij betrekken we alle relevante partijen, zoals inwoners, natuurbeheerders, boeren, gemeenten en waterschappen.
  • GroenLinks wil de stikstofemissie in Brabant met 50% in 2030 verminderen.
  • De provincie maakt een provinciaal stikstofreductieplan voor alle stikstofbronnen in de provincie en start zo spoedig mogelijk met de uitvoering van dit plan.
  • We zetten in op omvorming van de intensieve landbouw naar natuurinclusieve landbouw met minder dieren.
  • We kopen grote stikstofuitstoters dicht bij de natuurgebieden uit.
  • We trekken ongebruikte stikstofruimte in zodat deze niet meer wordt verhandeld.
  • We leggen extra eisen op aan de industrie om de (stikstof)uitstoot te verminderen.