Fietsen is gezond, goedkoop en toegankelijk voor bijna iedereen. Daarom zet GroenLinks de fiets op één. Zo houden we stad en platteland goed bereikbaar.

De trek naar de grote steden biedt veel kansen voor het ontwikkelen van goed vervoer. Binnen de steden zijn de afstanden vaak gemakkelijk te fietsen. En de stad is ook de natuurlijke omgeving voor openbaar vervoer: daar kunnen herkenbare, hoogfrequente verbindingen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd vraagt de trek naar de steden erom verantwoording te nemen voor de vitaliteit van het platteland. Waar voorzieningen wegtrekken naar de steden, wordt het des te belangrijker dat deze voorzieningen ook vanuit het ommeland voor iedereen bereikbaar blijven. Het is nodig om daarbij alle inventiviteit te benutten die voorhanden is, zowel vanuit de technologie, als de lokale gemeenschappen.

In dat kader kiest GroenLinks voor een provincie dekkend netwerk van snelfietsroutes. Met de komst van de e-bike en ligfietsen leggen steeds meer mensen langere fietsafstanden af, zowel recreatief als voor woon-werkverkeer. Door fietspaden geschikt te maken als snelfietsroute, bijvoorbeeld door het aanleggen van een tunneltje of een bruggetje, wordt het fietsen bevorderd. Dit komt de leefbaarheid van Brabant en de gezondheid van de Brabanders ten goede.

De onmiddellijke nabijheid van goed befietsbaar en bewandelbaar groen, maken onze Brabantse steden tot een aantrekkelijke woonomgeving voor kenniswerkers. Onze steden worden daardoor ook een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijvigheid. De uitbreiding van het netwerk van wandel-en fietspaden versterkt deze positie en geeft het inkomend toerisme van buiten de provincie een oppepper. Maar we doen het vooral ook voor onze eigen inwoners: het nodigt uit tot een gezonde vrijetijdsbesteding en meer kennismaking met natuur en het Brabantse landschap.

Onze plannen:

  • GroenLinks Brabant zet volop in op fietsgebruik. Fietsen is gezond, vervuilt de lucht niet, maakt geen herrie, helpt tegen files. Bovendien gebruik je fietsend geen fossiele brandstoffen, houdt je wijken zo bereikbaar en is fietsen toegankelijk voor (vrijwel) iedereen.  Er moeten dus meer en betere fietspaden komen.
  • We willen vlotte en aantrekkelijke (snel)fietsroutes tussen Brabantse kernen en recreatieve fietsroutes verbeteren.
  • We zorgen voor meer fietsstallingsplekken bij stations, knooppunten, binnensteden en centrumgebieden. Ook mogelijkheden voor het veilig stallen van de fiets bij natuur- en toeristische bestemmingen zijn belangrijk, met aandacht voor het opladen van elektrische fietsen.
  • We blijven investeren in Brabant-brede fietsstimulering zoals ‘Ons Brabant Fietst’ en de ‘Sjees campagne’.