Ondernemerschap willen we stimuleren. Ondernemers zijn creatief en hebben lef. Veel Brabantse ondernemers spelen al in op maatschappelijke uitdagingen als duurzame energie.

Het is hoog tijd dat we onze economie toekomstbestendig maken. Dat kan door de overgang naar een duurzame economie te versnellen. GroenLinks wil dat doen door beschikbare provinciale middelen optimaal in te zetten voor investeringen in innovatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor groene technologieën en duurzame energie van en voor iedereen.

GroenLinks staat voor een eerlijke economie waaraan iedereen naar eigen mogelijkheden kan bijdragen. Een schone, innovatieve economie waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken om de regionale economische structuur te versterken. Brainport Eindhoven is daarvan een goed voorbeeld. Door geld, kennis en menselijke inzet bij elkaar te brengen komen schone en slimme producten en diensten op de markt.

Om de overgang naar een duurzame, innovatieve economie meer ruimte te geven, pleit GroenLinks voor regelarme zones: burgers en bedrijven moeten daar meer ruimte krijgen om samen met overheden en kennisinstellingen te experimenteren met nieuwe duurzame producten en diensten. Durfprojecten die hieruit ontstaan worden vanuit revolverende fondsen ondersteund.Mensen moeten daarbij niet tegen nodeloos belemmerende regelgeving en administratieve rompslomp oplopen.

Een goed voorbeeld op dit gebied is de samenwerking tussen Heijmans, Avans Hogeschool, TU Eindhoven, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie in het concept Spark. Hier wordt op een fysieke plek concreet ruimte gemaakt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op het terrein van de gebouwde omgeving.