Onze provincie heeft de jackpot te pakken als het gaat om luchtvervuiling door intensieve veehouderij, industrie en kilometers aan asfalt. Dat dit een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en het woon-, leef-en werkklimaat in Brabant bleek onder meer tijdens de uitbraak van de Q-koorts, varkenspest en de vogelgriep die enorm veel menselijk en dierlijk leed met zich meebracht. Ook de verhoogde kans op longkanker bij Brabanders en de extreme schade en dodelijkheid van COVID-19 zijn een teken dat het roer om moet.

Volksgezondheid moet centraal staan bij het afgeven van vergunning. Wat GroenLinks betreft worden er geen nieuwe vergunningen afgegeven aan bedrijven die een risico zijn voor de volksgezondheid. Ook moet in de Provinciale Omgevingsverordeing  een verbod komen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en andere  stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu en die niet makkelijk afbreekbaar zijn. Ook is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de positieve relatie van groen in de directe woon- en leefomgeving van mensen op hun gezondheid en kwaliteit van leven. Groen en gezondheid horen integraal onderdeel uit te maken van al het beleid inzake ruimtelijke kwaliteit. 

De provincie moet minder inzetten op asfalt, blokkendozen en verdere industrialisering van de agrarische sector. Nu inzetten op slim en schoon vervoer en een gezonde landbouw en economie, die in balans is met onze omgeving, is noodzakelijk. Alleen zo houden we de Brabanders van nu en van de toekomst gezond.

GroenLinks staat voor een Brabant waarin onze gezondheid niet langer geschaad wordt door luchtvervuiling en waarin onze natuur, water en bodem weer van goede kwaliteit zijn. Dat betekent dat we kiezen voor meer natuur en het verduurzamen en schoner maken van onze mobiliteit, landbouw en industrie.