Brabant kent prachtige natuurgebieden. Deze natuurgebieden moeten worden uitgebreid zodat ze met elkaar verbonden zijn en beter worden beschermd. Brabant rondt de aanleg van het Brabantse natuurnetwerk en de ecologische verbindingszones in 2027 af. GroenLinks stimuleert vrijwillige medewerking aan de realisatie van de natuurdoelen. Als dat niet lukt op vrijwillige basis, dan maakt de provincie wettelijke plannen om de natuurdoelen te behalen. De provincie maakt bindende afspraken met gemeenten en waterschappen voor de realisatie van de ecologische verbindingszones en het natuurnetwerk.