Het openbaar vervoer in Brabant is de afgelopen tientallen jaren verschraald, wat betekent dat veel Brabanders niet meer met de bus kunnen reizen. Lopen en fietsen moeten veel meer prioriteit krijgen, zodat het vanzelfsprekende alternatieven voor de auto worden. Onze huidige wegen zijn ontoereikend, tenzij we ons slimmer en duurzamer gaan verplaatsen. Het kan en mag niet zo zijn dat je over een paar jaar alleen nog met een auto door Brabant kan reizen.

Om als provincie ook op gebied van mobiliteit mee te kunnen in de ontwikkeling van onze samenleving, moeten we kiezen voor duurzame, flexibele, toegankelijke en toekomstbestendige manieren van verplaatsen. Lopen, fietsen en het openbaar vervoer moeten daarom de prioriteit krijgen. Het verminderen van auto- en vliegverkeer is daarbij noodzakelijk. Dit vraagt om een provincie die aan het stuur durft te gaan zitten en de koers durft te bepalen.

Onze plannen:

  • We investeren in de bereikbaarheid van dorpen en kernen, door in te zetten op goed, hoogfrequent en betaalbaar openbaar vervoer en meer (snel)fietspaden.
  • De provincie ondersteunt de aanleg van hoogfrequente HOV-lijnen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) van en naar Brabantse steden waar momenteel geen treinverkeer mogelijk is, zoals Uden, Veghel, Waalwijk en Oosterhout. Ook de ontwikkeling van een HOV-netwerk in de Brainport-regio tussen grote plaatsen rondom Eindhoven, verdient steun.
  • Toegankelijk en goed openbaar vervoer is een basisbehoefte en noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom wordt de marktwerking in het OV beperkt, zodat we meer grip krijgen op het aanbod, de betaalbaarheid en goed werkgeverschap voor buschauffeurs. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en aandacht voor personeelsbeleid moeten hoofdvoorwaarden zijn voor OV-aanbestedingen.
  • Er komen in Brabant meer (H)OV-hubs waar reizigers hun auto - of liever nog hun fiets - kunnen parkeren en kunnen overstappen op OV of deelvervoer naar steden of grote werklocaties.
  • GroenLinks wil verbetering van nationale treinverbindingen en treinverbindingen met onze buurlanden. De provincie moet hiervoor plannen maken met Den Haag, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail.
  • Ook houden we Brabant in de nacht bereikbaar. GroenLinks is voorstander van een uitgebreid NachtNet. 
  • De provincie geeft de steden alleen ruimte voor nieuwe woonwijken als alternatieven voor autogebruik in de ontwerpen het uitgangspunt zijn. Dat betekent investeren in openbaar vervoer en (snel)fiets-/wandelpaden. In projecten waar de provincie aan meewerkt, is afname van autoverkeer in steden een harde voorwaarde.