sociale veerkracht
Nieuws

Bezuinigingen sociale veerkracht?

In een opiniestuk van 20 augustus j.l. stelt statenlid Marcel Deryckere (CDA) dat de aangekondigde bezuiniging van 7 miljoen op de begroting van cultuur, sport...

01 okt 2020

Lees meer
371276-eindhoven.jpg
Nieuws

Coronacrisis duurt voort: hoe zit het met de luchtkwaliteit?

Nu de coronacrisis alweer een half jaar gaande is, is het tijd om de balans op te maken. Over het economisch steunpakket houdt de Gedeputeerde een...

01 okt 2020

Lees meer
Kippenstal
Nieuws

Vragen uitbreiding kippenstallen in Deurne

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de stank in Deurne. Nu op de Bosweg 3 een kippenstal gaat uitbreiden met 80.000 vleeskuikens, hebben meerdere...

27 aug 2020

Lees meer
mestfabriek
Nieuws

Vragen mestfabriek Nistelrode

Naar aanleiding van de berichtgeving in Brabants Dagblad over de kwestie ´Mestfabriek Nistelrode´ van 19 augustus jl. hebben de fracties van D66, GroenLinks...

24 aug 2020

Lees meer
Arbeidsmarkt
Nieuws

Te veel nadruk op 'gouden handjes' en 'knappe koppen'

Tijdens de eerste fysieke Statenvergadering na lange tijd waar alle Statenleden bij aanwezig zijn, is het Actieplan Arbeidsmarkt aangenomen met steun van...

09 jul 2020

Lees meer
veiligheid.jpg
Nieuws

Groenlinks Brabant steunt extra inzet voor veiliger buitengebied

De fractie van GroenLinks heeft het recente voorstel van GS voor een Veilig en Weerbaar Brabant, voortgekomen vanuit het vorige college waar GroenLinks deel...

09 jul 2020

Lees meer
GOL
Nieuws

Inpassingsplan GOL

Opnieuw zijn de Provinciale Staten gevraagd om het inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat vast te stellen. Aanleiding voor het nieuwe...

08 jul 2020

Lees meer
Ulvenhoutse bos
Nieuws

Natuurherstelplan Ulvenhoutse bos

De provincies hebben de taak om natuurgebieden die in slechte staat verkeren te verbeteren. Het Ulvenhoutse bos heeft last van verdroging en te hoge...

08 jul 2020

Lees meer
jadeburap.png
Nieuws

Bestuursrapportage 1 - 2020

Tijdens de bespreking van de eerste bestuursrapportage van 2020 heeft GroenLinks een constructieve bijdrage ingebracht. Veel dingen gaan goed, maar ook veel...

03 jul 2020

Lees meer
Anti Racisme.png
Nieuws

Actuele motie Anti-Racisme

Het is de week van Keti Koti. De week waarin we ook in Brabant op verschillende plekken vieren dat er een einde kwam aan de slavernij. Maar hoe goed kennen...

03 jul 2020

Lees meer
jaarstukken.jpg
Nieuws

Jaarstukken 2019

Vandaag werden in de Staten de jaarstukken van 2019 besproken. We blikken terug op de resultaten uit 2019. Zo is GroenLinks erg tevreden over het structureel...

03 jul 2020

Lees meer
klimaatadaptatie.jpg
Nieuws

Visie Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert in rap tempo. Met als gevolg perioden van grote droogte en soms enorme buien. En dat geeft veel problemen voor onze natuur,...

19 jun 2020

Lees meer