Nieuws

Bestuurscrisis: welke richting gaat Brabant op?

Brabant zit in een bestuurscrisis sinds het opstappen van het CDA. De VVD voert als grootste fractie momenteel gesprekken om te komen tot een nieuwe coalitie. GroenLinks staat achter het bestuursakkoord dat gesloten is in juni 2019. We zijn er klaar voor om opnieuw in te stappen in een coalitie om Brabant groener, gezonder en socialer te maken.

Lees verder

Subsidie voor projecten voor stadsvogels

Projecten voor stadsvogels krijgen bijzondere aandacht in de subsidieregeling Natuur van de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is een motie die op initiatief van GroenLinks werd ingediend door deze partij en D66, PvdA, Lokaal Brabant en SP.

 

Lees verder

Aanpassingen EVZ beleid

De Staten hebben ingestemd met aanpassingen in het beleid m.b.t. de Ecologische Verbindings Zones. Voor GroenLinks is de versnelling in de aanleg van ecologische verbindingszones van groot belang. Echter het migreren van soorten is niet alleen door ontbreken van EVZ’s in gevaar. Ook bestaande of nieuwe infrastructuur, vooral wegen, kunnen vaak een grote barrière zijn voor migratie van soorten. Tom Ludwig: “Het is belangrijk dat bij bestaande wegen en nieuwe wegen expliciet maatregelen worden getroffen om migratie van soorten te bevorderen. “

Lees verder

Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Afgelopen zondag was de gezamenlijke nieuwjaarsborrel met DWARS Brabant en GroenLinks Breda. Op een inspirerende locatie keken we terug naar de hoogtepunten van het afgelopen jaar en vooruit naar wat 2020 ons zoal zal gaan brengen. 

Lees verder

Kinderen & democratie

Vandaag werd in de Provinciale Staten het initiatiefvoorstel van D66 en PvdA behandeld over kinderen & democratie. “Kinderen zijn de toekomst van Brabant. Laten we hard ons best doen om niet alleen een mooi Brabant te realiseren voor de kinderen van nu, maar ze hier in mee te nemen, te betrekken en hen uit te dagen om ons te helpen ” aldus Jade van der Linden.

Lees verder

Fusie Landerd en Uden

De fractie van GroenLinks ontvangt signalen van inwoners uit Schaijk dat zij zich niet gehoord voelen in het proces dat plaatsvindt rondom de fusie van de huidige gemeente Landerd met de huidige gemeente Uden. Daarom heeft de fractie vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld over het proces rondom deze fusie.