Nieuws

Afscheidsspeech Rik

Dag Rik,

 

Altijd goed om het er nog even bij te zoeken: waarom wilden we je ook alweer als onze Gedeputeerde?

Ik heb even opgezocht met welke woorden we je presenteerden:

Lees verder

De mens staat centraal in datavisie dankzij aangenomen GroenLinks-motie

Een reeks toezeggingen en een aangenomen motie van GroenLinks waar de mens centraal wordt gesteld in het digitaliseringsbeleid van de provincie hebben ervoor gezorgd dat de Brabantse fractie in kon stemmen met de bijna unaniem aangenomen datavisie. De VVD-gedeputeerde heeft toegezegd dat het een ‘levend’ document betreft en dat in samenwerking met de Staten en externe experts de datavisie in komende vijf jaar verder wordt uitgediept en verbeterd.

Lees verder

Terugdringen woningtekort en participeren in transformaties

Voor de Brabantse aanpak ter versterking van de omgevingskwaliteit is PS gevraagd de bestuursopdracht terugdringen woningtekort en leegstand plus participeren in transformaties vast te stellen. Daar kunnen we kort over zijn. Het gevraagde extra budget, meer geoormerkte reserve bij het ontwikkelbedrijf en aanpassingen in het beheerstatuut ontwikkelbedrijf voor complexe binnenstedelijke transformatieopgaven is wat GroenLinks betreft akkoord. 

Lees verder

Voortgang opvang wilde inheemse dieren

De opvang van wilde inheemse dieren is in veel provincies nog steeds niet op orde, ook in Noord-Brabant dreigt de opvang van dieren te verslechteren door gebrek aan middelen. De fracties van de Partij voor de dieren, D66, PvdA en GroenLinks hebben hierover vragen gesteld aan G.S.