Nieuws

Na de coronacrisis: analyse Brabantse luchtkwaliteit

Brabant is zwaar getroffen door de coronacrisis. Momenteel gaat vanzelfsprekend de volle aandacht uit naar behandeling van zieken, het op de been houden van de zorgsector, het ontwikkelen van tests en een vaccin en het overeind houden van onze economie om een scherpe recessie te helpen voorkomen. Als we de scherven oprapen, wil GroenLinks een analyse van de Brabantse gezondheidssituatie.

 

Lees verder

GroenLinks steunt eerste Brabantse economische Coronamaatregelen

De GroenLinks-fractie steunt de economische maatregelen van het provinciebestuur bestaande uit GL, D66, PvdA, VVD. In totaal wordt er een eerste vijf miljoen beschikbaar gesteld voor informatievoorziening en bijscholing om de hoogste nood van de Coronocrisis te bezweren. GroenLinks is blij met de specifieke aandacht voor de gevolgen voor de Cultuursector in Brabant in de komende weken.

Meer informatie over het eerste pakket van 5 miljoen euro.  https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie-en-werk/2020/eerste-brabantse-economische-maatregelen-coronacrisis

Ledenbijeenkomst 4 maart over ontwikkelingen Brabantse coalitie

Nieuwe rechtse coalitie in Brabant

Op 4 maart - nog voor de strengere corona-maatregelen - hebben we een besloten bijeenkomst georganiseerd voor leden over de ontwikkelingen rond de Brabantse coalitie. Die bijeenkomst was drukbezocht en gaf een zeer levendige discussie. Uiteraard kwam ook aan de orde wat we kunnen doen tegen het rechtse en weinig groene beleid, dat eraan lijkt te komen met de waarschijnlijke nieuwe coalitie van VVD, FVD, CDA en Lokaal Brabant. Een van de uitkomsten was dat het in ieder geval goed zou zijn om niet alleen vanuit de provinciale politiek, maar ook vanuit de lokale politiek en de samenleving actie te ondernemen. 

Lees verder

Brabant en Corona

De coronacrisis raakt ons allemaal. Zeker in onze provincie. Waar naar verhouding meer mensen ziek zijn en de hulpdiensten zwaar belast worden. Juist nu is het belangrijk om te zorgen voor elkaar, nu we als samenleving kwetsbaar blijken te zijn. Gelukkig zijn daar in Brabant al veel voorbeelden van. Vanuit de provincie dragen we ons steentje bij door de economie en culturele sector te ondersteunen.

GroenLinks Brabant wenst alle Brabanders veel sterkte. En dankt de mensen in de zorg en dienstverlening voor hun enorme inzet!

Vragen stalbranden megastallen

De fractie van GroenLinks maakt zich ontzettend zorgen over de veiligheid van vele dieren in de provincie Noord-Brabant, een provincie met relatief veel megastallen. Op 18 maart publiceerde Investico haar onderzoeksresultaten over het verband tussen megastallen en stalbranden.  

Lees verder