Nieuws

Provinciaal Inpassings Plan Windenergie A16

Mijn maidenspeech betrof het plan voor de plaatsing van 28 windmolens rond de A16. GroenLinks pleit er al vele jaren voor: We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten we nu stappen zetten. Deze 28 windmolens zijn een eerste stap naar het tienvoudige aan windmolens in de provincie Brabant.

Lees verder

Vergoeding kosten opruimen recente drugsdumpingen

In de afgelopen weken is Brabant weer overspoeld door dumpingen. In de media wordt al gesproken over een ‘Dolle drugsweek’. De omvang en brutaliteit van de dumpingen nemen inmiddels steeds grotere omvang aan. De risico’s en financiële consequenties van de dumpingen voor de burgers nemen navenant toe.

Lees verder

Concept-verkiezingsprogramma verschenen, leden konden wijzigingsvoorstellen indienen t/m 29 oktober

Het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks Brabant voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 is verschenen. Leden konden hier nog t/m 29 oktober wijzigingsvoorstellen (amendementen) op indienen. In de aanbiedingsbrief hieronder is meer informatie over de procedure te vinden. Het afdelingsbestuur dankt de programmacommissie voor het vele werk. De commissie en het bestuur willen ook iedereen hartelijk danken die inbreng heeft geleverd voor het concept-programma of op een andere manier aan de totstandkoming daarvan heeft meegewerkt.

Lees verder

Mager resultaat na bijna 4 jaar

Brabant in Beweging. Dat is de titel van het Bestuursakkoord. Dat bijna afloopt. GroenLinks kijkt bij de Bestuursrapportage 2018 daarom terug: hoe is Brabant in Beweging gezet in de afgelopen jaren? Wat het maatschappelijke rendement? We pakten kansen rond wonen en kringlooplandbouw.

Lees verder

Bustoer AFAS live

Vanuit Tilburg reed op 9 september een bus met Brabantse leraren, buschauffeurs, verzorgenden en verpleegkundigen naar AFAS Live. Onderweg gingen raads- en Statenleden in gesprek met de aanwezigen. Het ging over de passie voor leerlingen en patiënten en het werken voor de publieke zaak.

Lees verder