Een bereikbaar Brabant is een basisrecht
GroenLinks en Partij van de Arbeid maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de provincie die onder druk staat. In de voorbije 5 jaar daalde het aantal bushaltes in Brabant met 6 procent met desastreuze gevolgen voor dorpen zoals Geffen zonder een opstapplek binnen de bebouwde kom.

Voor GroenLinks en Partij van de Arbeid is het belangrijk dat iedereen in Brabant mee kan doen. Daarom willen beide partijen investeren in een netwerk van ov-verbindingen van, naar en binnen heel Brabant. Jade van der Linden (GroenLinks): ‘’Een dekkend netwerk van bussen en treinen met fiets- en wandelvoorzieningen houdt Brabantse steden, dorpen en kernen bereikbaar en levendig. Bovendien levert het gezondheidswinst op; door schone vormen van vervoer te stimuleren, verbeteren we de slechte luchtkwaliteit in Brabant’’.

Openbaar vervoer: verduurzamen en goed werkgeverschap
De partijen erkennen dat er voor het openbaar vervoer een aantal uitdagingen liggen om aan te pakken. Om de emissies en uitstoot van bussen te verminderen stellen GroenLinks en Partij van de Arbeid voor dat de komende 4 jaar al het streek- en stadsvervoer in Brabant moet overgaan op emissieloos vervoer. Daarnaast stellen GroenLinks en Partij van de Arbeid dat Brabant meer moet investeren in hoogwaardig Openbaar Vervoer naast het busnetwerk. De partijen denken bijvoorbeeld aan een lightrail-concept voor het stedelijk gebied rondom Eindhoven.

Ook willen beide partijen meer ambitie tonen om goed werkgeverschap te realiseren voor de buschauffeurs. Ward Deckers (Partij van de Arbeid): ‘’De Brabantse samenleving draait, wanneer de bussen rijden. Het is van groot belang dat de werkgevers investeren in fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, een eerlijk loon en een lagere werkdruk. Partij van de Arbeid en GroenLinks tonen zich solidair met de actuele stakingen’’.

OV actie GL PvdA routekaart
De routekaart