In plaats van vele honderden plekken waar nog XXL-distributiecentra mogen komen, is het aantal afgelopen vrijdag beperkt tot maximaal 56. Dat is voor GroenLinks nog steeds te veel, en daarom heeft woordvoerder Michiel Philippart succesvol voorstellen ingediend om distributie in de provincie nog verder te reguleren en middels een onafhankelijk onderzoek mogelijk nog verder te beperken.  

Op de laatste Statendag van deze periode heeft de GroenLinks-fractie twee moties verzilverd om de ongebreidelde groei van inefficiënte en landschapsvervuilende distributiecentra een halt toe te roepen. Tijdens het debat over de beperking van het aantal plekken waar distributie mag komen, wist woordvoerder Michiel Philippart vrijwel de volledige oppositie in de Staten achter zijn voorstellen te krijgen. Dit was nodig omdat VVD en CDA een onderzoek naar de brede maatschappelijke effecten van de wildgroei van logistieke centra in Brabant niet wilden steunen. 

De eerste motie voorziet namelijk in een onafhankelijk onderzoek naar de toekomst distributie in Noord-Brabant bekeken vanuit brede welvaartsperspectief. Hierbij moet gedacht worden aan kwalitatieve baancreatie, effecten files, het lokale energienetwerk en de woningmarkt. ,,Hoeveel kan onze provincie nog aan? We gaan nu een onafhankelijk onderzoek krijgen naar de draagkracht van Brabant inzake logistiek”, aldus woordvoerder Philippart. “Als blijkt dat de woningmarkt of het energienetwerk het niet meer aankan, dan gaat dat een haakje bieden om na te denken over een verdere stop van distributiecentra in Noord-Brabant.” 

De tweede motie die het eveneens nipt haalde, stelt al randvoorwaarden aan het toekomstige beleidskader Wonen en Werken over bedrijventerreinen. Zo dient de provincie actief te sturen om verticaal te bouwen, dan altijd alleen maar zo goedkoop mogelijk horizontaal met een enorme aanslag op de ruimte van Noord-Brabant. "Het zal voor bedrijven duurder worden als ze de lucht in moeten, want dat werkt minder efficiënt en tevens is de bouw een stuk duurder”, legt Michiel uit. “Maar niet alleen hun belang, maar het Brabantbrede belang is wat telt. Vandaar ook dat we eisen gaan stellen aan zonnepanelen op de daken, het uiterlijk van de centra, circulariteit, lokale energieopwekking.”