Op 28 maart namen we afscheid van twee fractiegenoten, Anne en Bart. De fractie wil Anne en Bart bedanken voor al hun inzet voor Brabant. We hebben niet alleen samen veel resultaten mogen boeken, maar ook een hele leuke en gezellige tijd gehad. Anne en Bart hebben het team versterkt met hun drive, expertises en behulpzaamheid. Beide zijn echte teamplayers die bereid waren hard te werken voor een groen, gezond en gelukkig Brabant. We gaan jullie input, de samenwerking en de gezelligheid erg missen. Bedankt voor alles! – Fractie GroenLinks Brabant.

Afscheidswoord van Anne van Diemen 

"Ieder afscheid is een nieuw begin. De reden voor mijn afscheid van de politiek is tweeledig. Enerzijds de tijd die het vraagt om op een goede manier politiek te bedrijven. Wil je gedegen, vanuit de juiste informatie, en gedreven je verantwoordelijkheden als volksvertegenwoordiger oppakken kost dat tijd en inzet.  Anderzijds mijn constatering dat binnen het debat steeds minder ruimte is voor nuance. Steeds minder wordt er gekeken hoe we gezamenlijk tot een oplossing van de voorliggende problemen kunnen komen. Het scoren met quotes en aandacht verkrijgen door reuring  te creëren lijken belangrijker dan het publieke belang te dienen. Ofwel reuring scoort beter dan nuance. En als dan ook nog binnen de quotes halve waarheden met een confronterend taalgebruik worden geuit dan daalt bij mij het plezier in het politieke werk.  

Maar dan maar even de nuance want ik heb met heel veel plezier deel uit mogen maken van een fantastische GroenLinks Team in de staten. Samen met Jade, Tom, Michiel, Bart en Hagar heel wat mooie belevenissen gehad. Of het nu een heidag, werkbezoek of fractievergadering was. De onderlinge sfeer en samenwerking was uitstekend. 

En tja ik kan alleen maar zeggen dat ik  zeker de afgelopen periode deel heb mogen maken van een bijzondere statenperiode. Corona, wisselingen van college, wisselingen van statenleden en alle benoemde crisissen die op ons pad kwamen en komen. 

Er ligt dan ook veel werk te wachten op de nieuwe statenleden om, binnen de kaders die staan, een groen, gezond en gelukkig Brabant te creëren. Een mooi team van GroenLinksers staat klaar. Deels al bekend zodat kennis blijft behouden en nieuw elan de staten binnen komt. Tijd voor mij om het stokje daarom in vertrouwen over te kunnen geven en iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan mijn statenwerk te bedanken. "

Afscheidswoord van Bart Verkade

"Het is maandag 27 maart 2023. Vanmiddag mag ik nog deelnemen aan de Commissie voor de Geloofsbrieven die Provinciale Staten adviseert over de nieuw te benoemen statenleden en dan is morgen het echte afscheid daar.  

Afscheid van een hele mooie functie. Eervol, maar ook vol verantwoordelijkheid. Omdat ik me wilde verantwoorden aan onze kiezers, de andere  GroenLinks-fractieleden, onze gedeputeerde, de collega statenleden, de ambtelijke organisatie, belangengroepen en meer. En in lijn met onze GroenLinks-waarden verantwoorden wij ons natuurlijk ook naar mensen, dieren en overige natuur, tot ver buiten Brabant en naar degenen die ná ons komen.  

Maar tegelijkertijd ben je statenlid zonder last, dus moet je op eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen. Ik vond het erg mooi om in dit spanningsveld te mogen balanceren en mijn best te doen voor onze groene en linkse idealen.  

Omdat we vanwege het werk van mijn vrouw moesten verhuizen naar buiten de provincie, wist ik al een jaar dat dit afscheid eraan zat te komen. Maar toch zal ik het statenwerk enorm missen. En ook de mooie vergaderingen met de fractie waarin we, naast de Brabantse agenda, ook altijd even de toestand in de (politieke) wereld door konden nemen. Ik zal Jade, Anne, Tom en Michiel missen en onze fractie-ondersteuner Anjo en gedeputeerde Hagar. Wat de nabije toekomst ons gaat brengen in bestuurlijk Brabant is nog onduidelijk, maar ik weet zeker dat we een goede rol kunnen spelen. Met de nieuwe fractie en hopelijk ook met een plaats in Gedeputeerde Staten. Ik zal het nauwlettend in de gaten houden vanuit Gelderland. 

De komende maanden ga ik proberen mijn studie Geschiedenis af te ronden en daarna weer wat meer varen en wie weet wat voor GroenLinksigs  er dan weer op mijn (vaar-)weg komt. 

Ik wil iedereen danken voor de samenwerking, veel succes wensen in de toekomst en wellicht tot ziens! "