Nieuws

Logistiek Park Moerdijk: veel sociale beloften, weinig ‘added value’

‘Met de kennis van nu’, zo begint vaak de bestuurlijke verdediging van iets wat toch niet helemaal goed is gegaan. Vaak een grootschalig project waarin zaken erg optimistisch zijn voorgesteld aan volksvertegenwoordigers. Waar veel gemeenschapsgeld in is gestoken, veel ruimte en natuur voor is opgeofferd. En waarvan de maatschappelijke en economische opbrengsten achteraf toch flink tegenvallen.

Lees verder

Noord-Brabant zet stappen terug met FvD in bestuur

De natuur, het milieu, de culturele sector en de noodzakelijke landbouw- en energietransities krijgen harde klappen in het nieuwe Brabantse coalitieakkoord. Stikstofregels worden weer vrijblijvend, er wordt ingezet op kernenergie en afschaffing van Natura-2000 gebieden en kunst en cultuur zal ten dienste staan van vrije tijd. 

Lees verder

Oproep van GroenLinks aan VVD en CDA Brabant: stop het onzalige plan voor coalitie met Forum en ga in gesprek over breed gedragen midden-coalitie.

Nieuwe coalitie onevenwichtig en risicovol

De nieuwe coalitie van VVD, FvD, CDA en Lokaal Brabant lijkt toch door te gaan. Ondanks de grote bezwaren van bijna de helft van de leden van het CDA. En “onder strenge voorwaarden”, waarvan onduidelijk is wát die zijn en wanneer die worden geschonden. Alleen daarom al lijkt deze nieuwe coalitie, leunend op niet meer dan één zetel meerderheid, geen stabiel provinciebestuur te leveren.

Lees verder

Brabant maakt 68 miljoen vrij voor aanpak klimaatadaptatie

Gedeputeerde Staten hebben aan de Provinciale Staten de ‘Visie Klimaatadaptatie’ aangeboden. Dit is de uitwerking van het bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’. In het bestuursakkoord is afgesproken, als gevolg van klimaatverandering, het beleid aan te passen zodat Brabant klaar is voor langere periodes van droogte en hevige regenval.

Lees verder