Nieuws

Hoe moet dat nu met Nuenen, Slot

In de laatste Statenvergadering van deze bestuursperiode was het burgerinitiatief van de inwoners uit Nuenen het absolute hoogtepunt. Wederom waren er vele burgers uit Nuenen (voor- en tegenstanders van de herindeling) naar het provinciehuis gekomen om hun mening te laten horen.

Lees verder

20 maart verkiezingen. Ook voor de Waterschappen!

Op 20 maart mogen we weer kiezen. Voor onze provinciale staten, maar zeker ook voor de waterschappen. GroenLinks en een aantal andere bekende politieke partijen zijn niet in het waterschap als zodanig vertegenwoordigd. Maar geen nood! Er is een landelijke waterschapspartij die expliciet door GroenLinks wordt ondersteund: Water Natuurlijk.

Lees verder

Beschermen Brabantse gemeenten volksgezondheid?

In de gemeenteraad van Oss is onduidelijkheid ontstaan over de beleidsregel “Volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties”. Als het aan GroenLinks en de SP ligt wordt de gezondheid maximaal beschermd. Beide fracties stellen daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten: spannen gemeenten zich wel voldoende in als het gaat om de gezondheid rond mestinstallaties?

Lees verder

Verkeersdruk op de N264

Sinds oktober 2016 heeft de verkeersdruk op de N264 de aandacht van de fractie van GroenLinks. In maart 2017 hebben we hierover ook vervolgvragen gesteld naar aanleiding van de beantwoording van schriftelijke vragen van 24 januari 2017.

Lees verder

Illegale kap

We hebben kunnen lezen dat de omgevingsdienst Midden- en West Brabant gaat controleren of er sprake is van illegale velling van bomen in het Tilburgse bosgebied Heidepark.

Lees verder

Duurzaam boombeleid met Stichting bomenmakelaar

De motie ‘Bomen zijn de oplossing’ is aangenomen. Anne van Diemen, Statenlid namens GroenLinks bij de Provincie Noord-Brabant diende onlangs deze motie in met als doel: behoud en duurzame aanplant van bomen, zodat zo veel mogelijk CO2 vastgelegd wordt in biomassa of omgezet naar zuurstof.

Lees verder