De afgelopen dagen heeft in Brabant het goudgele water rijkelijk gevloeid, maar ook de natuur snakt naar water. Brabant verdroogt in rap tempo, met ernstige gevolgen voor de natuur, de landbouw en onze drinkwaterbeschikbaarheid. Het is nodig om radicaal anders met ons water om te gaan. Water langer vasthouden, minder grondwater onttrekken en meer ruimte geven aan rivieren en beken.

De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met weerextremen. Gortdroge en hete zomers, en soms opeens intensieve perioden van regen met zelfs een overstroming tot gevolg. Het resultaat van toenemende klimaatverandering. Het versnelt de al toenemende verdroging in Brabant. Met als resultaat: natuurbranden, mislukte oogsten, droogvallende vennen en beken en drinkwaterbedrijven die zich zorgen maken over of ze nog water kunnen leveren. Het kwam zelfs zover dat in vele natuurgebieden grondwater in beken moest worden gepompt om de kwetsbare beekprik vis te redden van de ondergang.

Voldoende water voor de natuur, landbouw, bedrijven en huishoudens is niet meer vanzelfsprekend. Het is nodig om zowel in onze steden, dorpen en het buitengebied in actie te komen. Net als bij de stikstofcrisis geldt ook op het waterdossier: Niet alles kan, én wat we doen moet anders.

Zo weinig mogelijk stenen, vergroenen en ruimte voor waterplekken. Het houdt steden en dorpen koel en water kan in de bodem trekken. Ook moet het afgelopen zijn dat we met drinkwater, afkomstig van ons kostbaar grondwater, onze wc’s doortrekken, de ramen wassen en de planten water geven. Nieuwe woningen moeten het regenwater opvangen en dit gebruiken. In de Brabantse steden zijn plannen gemaakt en komen projecten zoals wateropslag en regenopvang van de grond. Er wordt fors geïnvesteerd in het klimaatadaptief maken van de stad.

De provincie staat aan de lat voor het grondwatersysteem in het buitengebied en de natuur. De afgelopen jaren zijn al de waterpeilen bij natuurgebieden omhoog gegaan en zijn beken herstelt, zodat ze weer meanderen door ons landschap. Onttrekken van grond- en oppervlaktewater door industrie en landbouw is beperkt en het oppompen van grote hoeveelheden grondwater is duurder geworden. Voor de wateropgave is de komende vijf jaar 260 miljoen vrijgemaakt, maar om echt impact te maken is nog fors meer geld nodig om de plannen uit te voeren. Ondersteuning van het Rijk is nodig om de gemeenten en de provincie te helpen.  

De komende jaren moet water topprioriteit zijn. Van kampioen water afvoeren, naar water vasthouden. Want als er onvoldoende water is, dan staat Brabant tijdens carnaval droog.

Wies Korver– GroenLinks ’s-Hertogenbosch; Evelien Kostermans – GroenLinks Tilburg; Lieke van Son – GroenLinks Breda; Bart Habraken - GroenLinks Eindhoven; Thomas Tuerlings – GroenLinks Helmond; Tom Ludwig - GroenLinks Brabant