Op 21 november heeft GroenLinks samen met de PvdA een motie ingediend waarin gevraagd werd om met lokale energiecoöperaties in kaart te brengen welke ondersteuningsmogelijkheden men behoeft.

De uitkomst is dat lokale energiecoöperaties ondersteuning wensen bij concrete projecten gericht op het opwekken van hernieuwbare energie zowel op proces en inhoud als toegang tot financiële middelen.

Het Brabants Ontwikkelfonds Duurzame Energie (BODE) is gevraagd deze ondersteuning op zich te gaan nemen.  Nu worden er verdere stappen gezet en onderzocht hoe via BODE invulling te geven aan de ondersteuning van lokale energiecoöperaties. De uitkomst ervan blijven we volgen maar een eerste mooie stap is gezet om grote betrokkenheid van Brabanders bij de energietransitie door lokaal eigendom te stimuleren, te borgen.