Varkensstal
Nieuws

Schriftelijke vragen aan het College over voorgenomen uitbreiding varkensstal in Gemert

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de geurbelasting in Gemert en de gezondheid van haar inwoners, nu op de Rooije Hoefsedijk een varkenshouder...

01 okt 2020

Lees meer
Oversteken
Nieuws

Dodelijke wegen: waarom Brabant meer dierenpassages nodig heeft

Brabant heeft een druk wegennet. Sterker nog, de Brabanders leggen fors meer kilometers af in de auto dan de gemiddelde Nederlander. Na koploper Flevoland is...

01 okt 2020

Lees meer
Anne
Nieuws

Ons orkest

We zijn het eens met de visie van de gedeputeerde om de subsidies binnen cultuur gelijk te laten lopen met de kunstplanperiode van het rijk en daarmee ons...

01 okt 2020

Lees meer
Anne windmolen
Nieuws

Regionale energie strategieën

In de themabijeenkomst Energie, heeft de gedeputeerde de Bie het kader geschetst waar binnen de Regionale Energie Strategieën zich moeten ontwikkelen...

01 okt 2020

Lees meer
sociale veerkracht
Nieuws

Bezuinigingen sociale veerkracht?

In een opiniestuk van 20 augustus j.l. stelt statenlid Marcel Deryckere (CDA) dat de aangekondigde bezuiniging van 7 miljoen op de begroting van cultuur, sport...

01 okt 2020

Lees meer
371276-eindhoven.jpg
Nieuws

Coronacrisis duurt voort: hoe zit het met de luchtkwaliteit?

Nu de coronacrisis alweer een half jaar gaande is, is het tijd om de balans op te maken. Over het economisch steunpakket houdt de Gedeputeerde een...

01 okt 2020

Lees meer
Kippenstal
Nieuws

Vragen uitbreiding kippenstallen in Deurne

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de stank in Deurne. Nu op de Bosweg 3 een kippenstal gaat uitbreiden met 80.000 vleeskuikens, hebben meerdere...

27 aug 2020

Lees meer
mestfabriek
Nieuws

Vragen mestfabriek Nistelrode

Naar aanleiding van de berichtgeving in Brabants Dagblad over de kwestie ´Mestfabriek Nistelrode´ van 19 augustus jl. hebben de fracties van D66, GroenLinks...

24 aug 2020

Lees meer
Arbeidsmarkt
Nieuws

Te veel nadruk op 'gouden handjes' en 'knappe koppen'

Tijdens de eerste fysieke Statenvergadering na lange tijd waar alle Statenleden bij aanwezig zijn, is het Actieplan Arbeidsmarkt aangenomen met steun van...

09 jul 2020

Lees meer
veiligheid.jpg
Nieuws

Groenlinks Brabant steunt extra inzet voor veiliger buitengebied

De fractie van GroenLinks heeft het recente voorstel van GS voor een Veilig en Weerbaar Brabant, voortgekomen vanuit het vorige college waar GroenLinks deel...

09 jul 2020

Lees meer
GOL
Nieuws

Inpassingsplan GOL

Opnieuw zijn de Provinciale Staten gevraagd om het inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat vast te stellen. Aanleiding voor het nieuwe...

08 jul 2020

Lees meer
Ulvenhoutse bos
Nieuws

Natuurherstelplan Ulvenhoutse bos

De provincies hebben de taak om natuurgebieden die in slechte staat verkeren te verbeteren. Het Ulvenhoutse bos heeft last van verdroging en te hoge...

08 jul 2020

Lees meer