Nieuws

Bestuursrapportage 1 - 2020

Tijdens de bespreking van de eerste bestuursrapportage van 2020 heeft GroenLinks een constructieve bijdrage ingebracht. Veel dingen gaan goed, maar ook veel dingen kunnen beter. GroenLinks vindt het een slechte zaak dat de VTH-indicatoren ten aanzien van naleving van regels uit de vergunningen zijn verdwenen. Deze feiten zijn ontzettend belangrijk om onze controlerende taak als Staten uit te voeren. 

Lees verder

Actuele motie Anti-Racisme

Het is de week van Keti Koti. De week waarin we ook in Brabant op verschillende plekken vieren dat er een einde kwam aan de slavernij. Maar hoe goed kennen wij deze verhalen eigenlijk? De verhalen van de slaven, de slavenhandelaren en de slavenhouders van destijds.  

Lees verder

Jaarstukken 2019

Vandaag werden in de Staten de jaarstukken van 2019 besproken. We blikken terug op de resultaten uit 2019. Zo is GroenLinks erg tevreden over het structureel toepassen van de wet Bibob en het actief gebruik maken van het adviesrecht. Ook zijn er dingen die beter hadden gekund en gemoeten. Zoals de huisvesting van migranten en concretere resultaten op het gebied van kringlooplandbouw. 

Lees verder

Visie Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert in rap tempo. Met als gevolg perioden van grote droogte en soms enorme buien. En dat geeft veel problemen voor onze natuur, woonomgeving, landbouw en drinkwatervoorziening. 

 

Lees verder

De Wolf is terug in Brabant

De afgelopen weken is er al veel over geschreven: de wolf is terug in Brabant sinds deze soort in de 19e eeuw uit Nederland verdween. De wolf was gesignaleerd in en rondom Heusden en Vlijmen. Er was veel commotie, gezien de wolf een aantal schapen heeft gedood in deze regio. Meteen kwamen er geluiden op om de beschermde status van de wolf ter discussie te zetten. Voorbarig en ook niet in het belang van de Brabantse natuur vindt de fractie van GroenLinks.  

Lees verder