Huis-aan-huis 2022 Eindhoven
Nieuws

Doe Zeven Zaterdagen mee

Begin 2023 goed: doe Zeven Zaterdagen mee met onze campagne! Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen...

18 dec 2022

Lees meer
Brabant blijft open
Nieuws

Minder stikstof, meer natuur

Afgelopen vrijdag stond het stikstofbeleid op de agenda. Natuurgebieden in Brabant, Natura 2000 en ook andere natuurgebieden, staan ernstig onder druk. Het is...

16 dec 2022

Lees meer
Eindhoven Airport
Nieuws

Vragen Eindhoven Airport

0p 15 juli is het statenvoorstel Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening uit immunisatieportefeuille aan Eindhoven Airport voor realisatie verbetering...

16 dec 2022

Lees meer
meisjes op de fiets
Nieuws

Uitvoeringsagenda Brede Welvaart

GroenLinks is het zeer eens met de constatering van Gedeputeerde Staten dat Brede Welvaart als samenbindend thema in al het provinciale beleid moet zijn...

05 dec 2022

Lees meer
Hall of Fame
Nieuws

Beleidskader Levendig Brabant

GroenLinks is tevreden over het proces dat gelopen is om tot dit kader te komen. Er is een uitgebreide ronde gemaakt naar allen in Brabant die onze provincie...

05 dec 2022

Lees meer
ALV
Nieuws

Terugblik ALV 26 november

Kiezen voor een groen, gezond en gelukkig Brabant - Voor élke inwoner van Brabant. Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma.

05 dec 2022

Lees meer
Sabic
Nieuws

Vervolgvragen “Sabic loost ‘Brabantse’ PFAS in de Westerschelde

CDA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over de PFAS-lozingen van Sabic op de Westerschelde. Dit komt vanuit het afvalwater van Sabic.

30 nov 2022

Lees meer
top-10
Nieuws

ALV kiest top-10 en stelt verkiezingsprogramma vast

De Brabantse leden van GroenLinks hebben het verkiezingsprogramma en de top-10 van de kandidatenlijst vastgesteld. We kijken terug op een druk bezochte ALV met...

28 nov 2022

Lees meer
Uiterwaarden
Nieuws

Buitendijks bouwen in Brabant

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 20 september j.l. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de kabinetsreactie op het Deltaprogramma...

16 nov 2022

Lees meer
Fractie
Nieuws

Begroting 2023 vastgesteld, vier voorstellen GroenLinks aangenomen

De begroting voor 2023 is vastgesteld. GroenLinks heeft steun gekregen voor moties over het openbaar vervoer, herdenking Keti Koti, ondersteunen leefbaarheid en...

14 nov 2022

Lees meer
Milieu beleidskader
Nieuws

Beleidskader Milieu aangenomen

Afgelopen vrijdag is het beleidskader milieu aangenomen. Hiermee wordt de koers uitgezet voor het milieubeleid tot en met 2030. Er is een hoge ambitie. De...

14 nov 2022

Lees meer
buslijnen en haltes
Nieuws

Vragen over concept PvE OV concessie West-Brabant

Afgelopen week is het concept Programma van Eisen (PvE) gepubliceerd, dat komend jaar wordt gebruikt voor de aanbesteding van het Openbaar Vervoer in West...

06 nov 2022

Lees meer