Nieuws

Energieagenda 2019-2030

In de statenvergadering van december hebben we de energieagenda 2019-2030 vastgesteld. Wij hebben aangegeven dat we als GroenLinks al vele jaren pleiten voor een gezonde planeet met een veilig klimaat. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen.

Lees verder

Ambitieuze gedeputeerden gezocht

Op 20 maart kiezen de inwoners van Noord-Brabant nieuwe Provinciale Staten. GroenLinks heeft voor de volgende periode ambitie om deel te nemen aan het college voor Gedeputeerde Staten. Daarom start GroenLinks Brabant met een selectieprocedure om te komen met een goede kandidaat. 

Lees verder

Verkiezingsprogramma GroenLinks Noord Brabant

Tijdens de ledenvergadering in november 2018 hebben de leden ingestemd met het programma voor 2019 - 2023. Als titel voor het programma kozen de leden voor  "Een groener, gezonder en gas(t)vrijer Brabant".

Voortgang onderzoek natuurlijke stal- en vanggewas-systemen Brabant

Tijdens een recent bedrijfsbezoek aan een bedrijf dat reeds werkt met de potstalmethode, meldde Gedeputeerde Spierings dat uit onderzoek zou blijken dat de potstalmethode tot méér emissies leidt. GroenLinks heeft zowel grote betrokkenheid bij de natuur inclusieve landbouw en de transitie daartoe, alsook grote zorgen over de Brabantse luchtkwaliteit, volksgezondheid en de ecologie.

Lees verder

Overlast sluipverkeer N640 Hoeven/Bosschendijk

Naar aanleiding van een artikel in BNdeStem van 20 december 2018 en contact met omwonenden heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over overlast door sluipverkeer bij de N640 in Hoeven.

Sinds de aanleg bij de koepelbaan rondom Oudenbosch in 2016 zou het vrachtverkeer met 40% zijn toegenomen en het andere verkeer met 32% in Hoeven.

De Brabantse Omgevingsvisie, uitgebreid en breed gedragen

In de laatste Statenvergadering van het jaar stelden Provinciale Staten de omgevingsvisie vast. Op deze visie hebben de afgelopen jaren velen hun invloed gehad. Er werden frisdenkers bij het proces gehaald en het document ging op tour door Brabant om maar zoveel mogelijk mensen mee te laten dromen en denken over hoe Brabant er over 30 jaar uit moet zien.

Lees verder