Houtvuur
Nieuws

Startnotitie beleidskader milieu

Vrijdag 21 januari 2022 werd de startnotitie beleidskader milieu behandeld. Provinciale Staten konden input geven aan Gedeputeerde Staten voor het nieuwe...

24 jan 2022

Lees meer
De Peel
Nieuws

De natuur heeft ons ook nodig

Op 21 januari besprak Provinciale Staten de startnotitie voor het nieuwe beleidskader natuur. GroenLinks kan zich vinden in de drie hoofdlijnen die zijn...

22 jan 2022

Lees meer
Schooltuintje
Nieuws

GS geeft akkoord op 50+ nieuwe groene schoolpleinen in Brabant

Gedeputeerde Staten heeft akkoord gegeven op het hernieuwen van het subsidieplafond voor het vergroenen van schoolpleinen. Het maximale subsidiebedrag wordt...

20 jan 2022

Lees meer
380kv
Nieuws

GroenLinks Brabant steunt hoogspanningskabel in West-Brabant

Om de leveringszekerheid van energie in Brabant te kunnen blijven garanderen en om te bouwen aan de infrastructurele basis voor energietransitie heeft de...

21 dec 2021

Lees meer
jaaroverzicht 2021
Nieuws

Jaaroverzicht 2021

In 2021 kwam GroenLinks weer in de coalitie. Er kwam een nieuw bestuursakkoord, Hagar Roijackers werd onze gedeputeerde en Bart Verkade werd geïnstalleerd als...

20 dec 2021

Lees meer
groene landbouw
Nieuws

66 PROVINCIALE FRACTIES WILLEN GROENE BESTEDING EUROPESE LANDBOUWGELDEN

“Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” 214 provinciale Statenleden roepen de Tweede Kamer en minister Schouten van landbouw op met...

08 dec 2021

Lees meer
Kampina
Nieuws

Regionaal Water en Bodem Programma vastgesteld

Bijna unaniem (op de PVV na) hebben de Provinciale Staten ingestemd met het Regionaal Water en Bodem Programma. Een mooi succes van GroenLinks gedeputeerde...

06 dec 2021

Lees meer
Vrouw op fiets
Nieuws

Gezondheid hoger op de provinciale agenda

Op 3 december stond in de Brabantse Staten het beleidskader gezondheid op de agenda. GroenLinks is blij dat door het aannemen van dit beleidskader, gezondheid...

06 dec 2021

Lees meer
Hagar scheppen
Nieuws

Hagar: ‘Van fractievoorzitter naar gedeputeerde gaat vlotter dan gedacht’

Na vier maanden in de bestuurdersstoel voelt Hagar Roijackers zich senang in haar nieuwe rol als gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak.

06 dec 2021

Lees meer
plan oostelijke langstraat
Nieuws

Schriftelijke vragen over stikstofcompensatie Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Op 24 november 2021 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

29 nov 2021

Lees meer
Q&A
Nieuws

Q&A 16 november

Is gezondheid een links thema? Dat was een nadrukkelijke vraag in de discussie tijdens de Q&A met de Statenfractie en de Gedeputeerde van GroenLinks.

22 nov 2021

Lees meer
Gezondheidskader
Nieuws

Voor drie gezonde levensjaren erbij is meer nodig

Op de themadag van 19 november stond het beleidskader gezondheid op de agenda. GroenLinks Brabant is blij dat gezondheid een eigen beleidskader krijgt omdat het...

22 nov 2021

Lees meer