Nieuws

Provinciale deelname aan Brainport Smart District

Vlak voor het zomerreces spraken de Staten over deelname aan Brainport Smart District. “Slimste wijk van Europa, duurzame energie-opwekking, circulair bouwen, schone mobiliteit, co-creatie en welzijnsverhoging....het klinkt als muziek in je oren” aldus Statenlid Michiel Philippart. Maar er was ook kritiek.

Lees verder

Werkgroep RES (Regionale Energiestrategieën)

Na de ledenvergadering ontstond het initiatief tot een provinciale werkgroep RES. In deze werkgroep kun je ervaringen delen, afstemming zoeken en een gezamenlijke visie formuleren vanuit GroenLinks binnen de vier regionale energiestrategieën (RES'en) van Brabant. Interesse ? Meld je aan.

Lees verder

Noord-Brabant heeft een nieuw bestuursakkoord

Bestuursakkoord 2019-2023

GroenLinks onderhandelde de afgelopen periode samen met VVD, CDA, D66 en PvdA over het bestuursakkoord voor de komende vier jaren. Dit resulteerde in het bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’, wat op 7 juni is gepresenteerd. GroenLinks Noord-Brabant is trots op het resultaat. De vijf partijen gaan werken aan een groener, gezonder en socialer Brabant.

Lees verder

Maidenspeech Michiel “Initiatiefvoorstel Referendumverordening”

Ik voel mij vereerd om hier vandaag te mogen spreken tot u en het voelt als een cadeau dat mijn eerste woorden over de handelingen gaan van ons parlementair democratisch bestel. Sinds 1987, een jaar voor mijn geboorte, zijn er niet meer Brabanders gaan stemmen bij Provinciale Statenverkiezingen dan de afgelopen keer. Bijna een kwart meer, ruim de helft van het totaal. Dat is zegen voor de Brabantse democratie en onze legitimiteit als Statenleden.

Lees verder

Brabants Bestuursakkoord 'Kiezen voor kwaliteit'

De mouwen opstropen en samen aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat er in 2030 in Brabant meer welvaart is voor meer mensen maar met minder druk op de omgeving. Dat vraagt volgens de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA om een provinciebestuur dat nu gericht kiest voor kwaliteit op alle terreinen waar de provincie actief is en waarbij niet gekozen wordt voor het één ten koste van het ander. De afspraken die de nieuwe coalitie hierover maakte, staan in het bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’.

Lees verder

Nieuw bestuursakkoord Noord-Brabant: Kiezen voor Kwaliteit

Met trots presenteert GroenLinks samen met coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA het nieuwe bestuursakkoord voor Brabant. De provincie gaat werk maken van de maatschappelijke transities en uitdagingen. Zo versnellen we de energietransitie en investeren we in de circulaire economie. We ook zetten de trendbreuk in de landbouw door: duurzame kringlooplandbouw wordt het uitgangspunt. Ook komen er meer snelfietspaden en meer natuur.

Lees verder