Nieuws

Jade van der Linden

Jade van der Linden (21, Ravenstein) is door de kandidatencommissie voorgedragen op plaats 3.
Motivatie kandidatencommissie: "Jade studeert technische bedrijfskunde aan de TU Eindhoven. Ze is jong, maar heeft al wel veel ervaring. Zo was ze onder meer voorzitter van jongerenafdeling DWARS Brabant en is nu burgerraadslid in Oss. Jade weet hoe je (politiek) dingen voor elkaar krijgt, is een echt teamspeler en wordt gedreven door inhoud. Ze is niet bang voor begrotingen of andere complexe dossiers. Jade zal een enthousiaste en breed inzetbare kracht zijn in de nieuwe fractie."
Hieronder stelt zij zichzelf nader voor.

Lees verder

Tom Ludwig

Tom Ludwig (29, 's-Hertogenbosch) is door de kandidatencommissie voorgedragen op plaats 2.
Motivatie kandidatencommissie: "Tom is sterk inhoudelijk gedreven om Brabant socialer en duurzamer te maken. Hierin zoekt hij nadrukkelijk de verbinding met de samenleving. De kandidatencommissie is ervan overtuigd dat Tom een grote bijdrage zal leveren aan het realiseren van GroenLinkse idealen in de Provinciale Staten. Zijn eerdere ervaring als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks (voor onder meer natuur, circulaire economie en landbouw) komt daarbij goed van pas, net als zijn huidige werk als secretaris bij de Commissie m.e.r. (de landelijke advies- en toetsingsorganisatie voor milieueffectrapportages). Die geven hem niet alleen veel inhoudelijke kennis over belangrijke beleidsterreinen voor de provincie, maar ook een groot relevant netwerk binnen en buiten GroenLinks."
Hieronder stelt hij zichzelf nader voor.

Lees verder

Kandidatenlijst bekend

De provinciale ledenvergadering heeft op 24 november de kandidatenlijst vastgesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. De leden namen de voordracht van de kandidatencommissie ongewijzigd over.

Lees verder

Mestinstallaties

In de statenmededeling Stand van zaken omtrent mestbewerking geeft GS aan dat het bevoegd gezag ten aanzien van mestverwerkingsinstallaties veranderd. GroenLinks wil weten hoe omwonenden beschermd worden in de nieuwe situatie en welke bedrijven worden overgedragen aan de gemeenten.

Op uitnodiging van de Eerste Kamerfractie!

Op de derde vrijdag van september ;-) waren de GroenLinks Statenleden uit alle provincies te gast bij onze Eerste Kamerfractie. Provinciale Staten en de Eerste Kamerleden hebben natuurlijk een bijzondere band met elkaar. De Statenleden kiezen de Kamerleden en dat is toch wel bijzonder.

Lees verder