Op 1 maart werden de Natuurdoelanalyses (NDA’s) openbaar gemaakt. Uit de Natuurdoelanalyses blijkt dat de kwaliteit van de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden slecht is. De verplichte Europese natuurdoelen kunnen met de huidige maatregelen niet worden behaald. De problemen worden veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging, die per gebied verschilt. Het gevolg van de geconstateerde verslechtering is dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil komt te liggen, totdat er voldoende benodigde maatregelen zijn geborgd om verdere verslechtering tegen te gaan. 

Voor de fractie van GroenLinks kwam dit niet geheel onverwachts. Al decennia geeft GroenLinks aan dat er meer nodig is om onze natuur te beschermen. Stikstof is net als verdroging en versnippering één van de belangrijkste redenen voor de achteruitgang van onze biodiversiteit. 

Statenlid Tom Ludwig: ‘‘Het is een zwaar besluit van het college om de vergunningverlening stil te leggen, maar wel het enige juiste besluit. De staat van de Brabantse natuur is op dit moment niet goed, en dan kun je niet anders. We moeten de opgaven aanpakken en niet voor ons uit blijven schuiven. Door het contant wegkijken van het probleem en getreuzel door het kabinet, is er eerder niet genoeg gedaan om de natuur te beschermen en herstellen. De natuur is niet de reden dat Brabant op slot gaat, het gebrek aan eerder effectief handelen en het besef dat niet alles kan in een kleine provincie is de oorzaak dat de vergunningverlening nu op slot gaat.’’  

We hopen dat we snel aanvullende maatregelen kunnen borgen om stikstofuitstoot snel te reduceren. In Brabant treffen we al maatregelen zoals het uitkopen van veehouders, het helpen boeren om te schakelen naar natuurinclusieve en biologische landbouw en regelgeving voor het aanpassen van verouderde stallen. Maar dat is niet genoeg. Het is nodig dat er snel duidelijkheid komt van het Rijk over de maatregelen en het geld. Bijvoorbeeld voor middelen voor uitkoop van grote stikstofuitstoters, of geld om boeren te laten omschakelen naar natuurinclusieve landbouw met minder dieren of plantaardige teelten. Dan kan de natuur herstellen, kunnen er huizen gebouwd worden en ook projecten met grote maatschappelijke meerwaarde, zoals duurzame energieprojecten, worden gerealiseerd. Daar blijft GroenLinks zich voor inzetten.