Op 12 april presenteerde de verkenner, Sacha Ausems, haar bevindingen aan de Brabantse Staten. Ze adviseert een coalitie met BBB, VVD, GroenLinks en PvdA, eventueel aangevuld met Lokaal Brabant. GroenLinks wil verantwoordelijkheid pakken en staat klaar om te onderzoeken of we kunnen komen tot de oplossingen die Brabant nodig heeft.

GroenLinks heeft de afgelopen periode verantwoordelijkheid gepakt in Brabant om de grote opgaven aan te pakken. We zijn dan ook tevreden dat dit ook door de verkenner is gezien en erkend. GroenLinks is de derde partij in Brabant en neemt graag verantwoordelijkheid. De afgelopen periode hebben we gezien hoe rechtse avontuurtjes voor instabiliteit zorgen in Brabant, maar juist ook hoe wij als GroenLinks het verschil hebben kunnen maken. GroenLinks schuift dan ook graag aan in de volgende fase, samen met de PvdA. “De samenwerking tussen GroenLinks en PvdA in Brabant is ijzersterk” aldus Jade van der Linden.

Er zijn verschillen tussen GroenLinks en de VVD en GroenLinks en de BBB, maar we zien ook kansen. Er zijn raakvlakken met de BBB op onze sociale idealen en er liggen kansen om stad en platteland te verbinden. In de volgende fase gaan we het gesprek aan op de inhoud. Op de inhoud maken we vervolgens ook onze afweging. GroenLinks stapt alleen in een coalitie die de maatschappelijke, groene en ruimtelijke opgaven waar Brabant voor staat aanpakt.

“Brabant staat voor grote opgaven. GroenLinks wil verantwoordelijkheid pakken om met de oplossingen te komen die Brabant nodig heeft. De komende tijd gaan we het inhoudelijke gesprek aan en zal duidelijk worden of we in deze samenstelling de opgaven kunnen aanpakken en heel Brabant perspectief kunnen bieden” aldus Jade van der Linden.

Het rapport van de verkenner, inclusief de gespreksverslagen, kun je hier downloaden.