Net zoals de rest van Nederland heeft ook Brabant behoefte aan meer woningen. Vorige week werden we als Statenleden door experts bijgepraat over de knelpunten die er in Brabant zijn op dit gebied.

Plannen zijn er genoeg en ook de procedures om tot realisatie van nieuwe woningen te komen worden al ingekort. Jammer genoeg zijn we ook van een heel aantal externe vertragende factoren (zoals bouwkosten, stikstof enz.) afhankelijk. De provincie legt bij nieuwe woningbouw terecht de nadruk op binnenstedelijk bouwen, zowel in de steden als in de dorpen.

De makkelijkere optie is om te gaan bouwen in zogenaamde ‘uitleglocaties’, oftewel in de randen om steden en dorpen. En daar moeten we uiterst terughoudend mee omgaan. Deze ruimte kun je maar één keer volbouwen en de gebouwde omgeving heeft afgelopen decennia al steeds meer akkerland (wat ook natuur is, of zou kunnen zijn) opgeslokt.

Naast het feit dat woningen duurzaam en voor iedereen betaalbaar zouden moeten zijn, moeten we in plaats van bouwen in de open ruimte zoeken naar nieuwe manieren om te verdichten. Zodat we het buitengebied van onze dorpen en de groene schil om onze steden beschermen.