Vrijdag stond een debat over het Bestuurlijk Overleg MIRT (Rijksinfrastructuur) op de planning. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juni besloten om veel infrastructurele projecten stil te leggen wegens een begrotingstekort, personeelstekorten en de stikstofproblematiek. In plaats van in de aanleg van wegen, wordt het geld gestoken in onderhoud en in multimodale bereikbaarheidspakketten. Als GroenLinks zien wij deze verschuiving van middelen als een kans om te kiezen voor een duurzaam vervoerssysteem, waarin niet de auto, maar het openbaar vervoer en de fiets een hoofdrol spelen.

In het debat hebben wij aandacht gevraagd voor de invulling van deze bereikbaarheidspakketten. Wat ons betreft zou de nadruk moeten komen op extra openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en de toegankelijkheid van stations en bussen, zodat we mensen een aantrekkelijk en duurzaam alternatief bieden voor de auto. We zijn nog wel bezorgd dat het Rijk onvoldoende geld vrijmaakt om een volwaardig alternatief voor de auto te kunnen bieden. In dit kader hebben wij ook benadrukt dat extra investeringen in het Brabantse busvervoer noodzakelijk zijn.

Tot slot hebben we aandacht gevraagd voor het Basisnet spoor, waardoor er veel treinen met gevaarlijke stoffen door onze Brabantse binnensteden en dorpen denderen. Wat ons betreft moeten we inzetten op veiligere vormen van transport, zoals buisleidingen en vervoer over water.

Zie ook het verslag van Omroep Brabant over dit debat.