Op 7 juli hield Daan van den Broek zijn maidenspeech over de ontwikkelruimte die grootschalige logistiek zou moeten krijgen in Brabant. GroenLinks wil namelijk voorkomen dat onze provincie vol komt te staan met grote blokkendozen. Daan: “In grote delen van Brabant wordt de uitbreiding of nieuwvestiging van grootschalige logistiek verboden, maar in de regels zitten wel mogelijkheden om van dit verbod af te wijken. GS zal dit moeten beoordelen. Maar daardoor weten wij als PS eigenlijk niet hóe streng onze regels zijn en of ze bereiken wat wij willen.” Daarom  heeft GroenLinks een motie ingediend samen met SP, Volt, ChristenUnie-SGP, 50Plus, PVV, D66 en PvdA. De motie kreeg ruime steun.

Lees hieronder de spreektekst:

Voorzitter,

Als nieuwkomer in de provinciale politiek rol je soms midden een dossier in.
Dat geldt in dit geval nu ook voor mij. Ook al is de discussie over grootschalige logistiek voor mij geen vreemde. Ook in de Kempen staan op bedrijventerreinen enorme hallen met ontelbare vrachtwagens ervoor.Het voorstel wat we nu behandelen is een uitwerking van het voorbereidingsbesluit wat PS een paar maanden geleden al genomen heeft. Alleen maar uitwerking zou je denken, toch wil ik namens onze fractie hier wel het een en ander over kwijt.

Ten eerste het belang van het onderwerp: dat lijkt iedereen wel te snappen. Een wildgroei van grootschalige logistieke activiteiten heeft impact… grote impact zelfs, op de uitstraling, de bereikbaarheid, het energieverbruik, het ruimtebeslag van de omgeving en op nog veel meer. Het risico bestaat dat Brabant vol komt te staan met grote, lelijke blokkendozen. En dat willen we niet. Wat dat betreft moet de provincie daar paal en perk aan stellen. De provincie moet hier de regie over gaan voeren. En dat gaan we met dit voorstel doen. Dat is positief.

Ten tweede zijn die vorige vergadering ook moties aangenomen, die wat ons betreft nog niet uitgevoerd zijn. Zo heeft PS gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de draagkracht van Brabant wanneer aan alle initiatieven voor grootschalige logistiek ruimte wordt geboden. Kortom, het mogelijke algehele plaatje en de effecten daarvan op gezondheid, landschapskwaliteit, milieu enzovoorts. Dit onderzoek is nog niet gedaan. Wij beschouwen deze motie dan ook nog als niet uitgevoerd en zullen het volgende college eraan houden dat alsnog te doen. Daarnaast is er ook nog de motie 14a, waarbij er opgeroepen is om veel meer kwalitatieve criteria in te bouwen dan nu het geval is. En ook hiervan zien wij te weinig terug. Zo is de regeling met betrekking tot verticale bouw te zacht opgenomen en lezen we niets over esthetiek, arbeidersomstandigheden of de koppeling met het regionale ecosysteem. En dat vinden wij teleurstellend, we hadden meer verwacht. Wij zullen als fractie de komende maanden dan ook alsnog initiatief gaan nemen om dit proberen te regelen.

Ten slotte voorzitter, lijken we nu strenge regels te gaan stellen. In grote delen van Brabant wordt de uitbreiding of nieuwvestiging van grootschalige logistiek verboden, maar in de regels zitten wel mogelijkheden om van dit verbod af te wijken. En de criteria om dit te kunnen zijn subjectief en multi-interpretabel (want wat is een redelijke uitbreiding, en wanneer is regionale meerwaarde voldoende aangetoond?). GS zal dit moeten beoordelen. Maar daardoor weten wij als PS eigenlijk niet hóe streng onze regels zijn en of ze bereiken wat wij willen. Daarom heeft onze fractie een motie opgesteld die ik bij dezen – samen met SP, Volt, ChristenUnie-SGP, 50Plus en D66 -  in wil dienen.

Kijk de maidenspeech van Daan terug Afspelen op YouTube