Samen aan de slag voor Brabant, dat gaan we. En daarbij bouwen we duurzaam door op wat de GroenLinks-fractie en bestuurder voor ons hebben neergezet. Hagar Roijackers is opnieuw beëdigd als gedeputeerde en kijkt vooruit naar de nieuwe bestuursperiode.

Heb je er zin in?
Zeker. Er komt een mooie enthousiaste ploeg in het college. Deels al ingewerkt: Martijn van Gruijthuijsen (VVD) op Economie en Financiën, Stijn Smeulders (PvdA) op Mobiliteit en Verstedelijking. En deels nieuw: Saskia Boelema (D66) op Water, Gezondheid, VTH en Brede Welvaart, Wilma Dirken (VVD) op Ruimte en Stikstof, Jos van der Horst (SP) op Energie en Cultuur/Sport/Erfgoed en Marc Oudenhoven (LB) op Agrarische Ontwikkeling. Vooral met Wilma, Saskia en Marc zal ik dagelijks gaan samenwerken om de grote groen-blauwe transities in gang te gaan zetten. Slim en zuinig omgaan met onze Brabantse ruimte: natuurinclusief, klimaatadaptief, multifunctioneel en circulair.

Wat wordt je portefeuille?
Net als in de afgelopen jaren mag ik me inzetten voor herstel en ontwikkeling van onze Brabantse natuur. Daarnaast word ik gedeputeerde milieu en blijf ik bestuurlijk coördinator van de gebiedsgerichte aanpak groen-blauw-landbouw.

Het Brabants Programma Landelijk Gebied ga ik verder vormgeven, in de hoop en verwachting dat we binnenkort groen licht gaan krijgen over het maatregelenpakket van 252 miljoen euro dat ik voor de zomer heb klaargezet en dat nog wacht op goedkeuring door het ministerie. Lees het maatregelenpakket hier.

Welke zaken uit het bestuursakkoord ga je waarmaken?
Actief herstel van onze prachtige natuurgebieden. Uitwerking van het actieplan Brabantse Bomen. Een nieuw actieplan Vergroening, waarbij we het groen nog meer naar de Brabanders brengen, in stad en dorp. En er komen volop Linten door het Landschap: water en groen, struiken en sloten, zandwegen en verbindingen. Om hittestress te verminderen, water te bufferen, slagregens op te vangen, biodiversiteit te boosten en het landschap te verbeteren.

Daarnaast kijk ik ernaar uit om samen te werken aan een stoere stikstofaanpak, waarbij ons college duidelijkheid én ruimte gaat bieden aan de Brabanders in de stad en op het platteland. En dat kunnen we niet alleen. We kunnen alle innovatiekracht gebruiken en gaan actief op zoek naar de Brabanders - jong en oud, urban en plattelanders, ondernemers en idealisten – die samen met ons aan de slag willen voor het Brabant van nu en de toekomst.