CDA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over de PFAS-lozingen van Sabic op de Westerschelde. Dit komt vanuit het afvalwater van Sabic. Eerder heeft het College van Gedeputeerde Staten in juni in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks aangegeven dat het lozingsverbod voor afvalstoffen vanuit de Wvo-vergunning, waaronder ook PFAS behoort, niet in de Wabo-vergunning is overgenomen. Het College gaf toen ook aan in overleg te zijn over een nieuwe revisievergunning, zodat de ZZS-stoffen (gevaarlijke stoffen) in de vergunning opgenomen kunnen worden. CDA en GroenLinks willen de stand van zaken weten en vragen ook om nu al maatregelen te treffen voor beperking van de lozingen.