GroenLinks is het zeer eens met de constatering van Gedeputeerde Staten dat Brede Welvaart als samenbindend thema in al het provinciale beleid moet zijn verankerd. Want dat is inderdaad de enige manier om het thema de plek te geven die het nodig heeft om Brabant nu en in de toekomst leefbaar te houden zonder derden daarvan de dupe te laten worden. Het moet een uitgangpunt van al ons denken én handelen worden. En dat begint inderdaad met inzicht in wat Brede Welvaart bepaalt. Brede Welvaart wordt gedefinieerd als welzijn voor alle Brabanders, nu en in de toekomst, zonder negatieve effecten elders. En wat GroenLinks betreft past een directe koppeling met de Sustainable Development Goals (SDG’s) daar uitstekend bij. Want we hoeven niet uit te vinden wat al ontwikkeld is. Maar een provinciale kleuring van die SDG’s middels dit kader is uitstekend. En zo lezen wij dan ook de uitvoeringsagenda. Brede welvaart als paraplu, kompas en thermometer. Onze complimenten voor de uitvoeringsagenda zoals die nu voor ligt.

GroenLinks had nog wel een aantal aandachtpunten en vragen. Het valt op dat Brabant ten opzichte van de andere provincies goed scoort op materiële welvaart en arbeidsparticipatie, maar slechts gemiddeld op samenleving, welzijn en gezondheid. Zijn we niet een Brabant geworden waarin de economie de overhand heeft gekregen ten koste van welzijn en milieu? En de ‘Academische’ Werkplaats Brede Welvaart waarin samen met universiteiten en hogescholen aan kennisontwikkeling wordt gedaan zouden wij graag uitgebreid zien naar ook praktische vormen van ontwikkeling met vanzelfsprekend ook een betrokkenheid van MBO-scholen. Gedeputeerde Lemkes beloofde na te vragen of dit mogelijk is. Laatste opmerking van ons betrof het feit dat de financiering van dit paraplu-programma eind 2023 stopt. Wij willen graag dat er bij het afsluiten van het nieuwe bestuursakkoord ook middelen worden vrijgemaakt om door te gaan met dit programma.