0p 15 juli is het statenvoorstel Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening uit immunisatieportefeuille aan Eindhoven Airport voor realisatie verbetering terminal behandeld. GS heeft tijdens de behandeling aangegeven op vragen van het CDA en GroenLinks Brabant dat pas kredieten worden verstrekt als de vergunningen Wet Natuurbescherming onherroepelijk zijn en er een second opinion op het kredietrisico ter kennisgeving aan de Staten zal zijn gestuurd.  

Ondertussen is het proces doorgegaan. Eindhoven Airport heeft Heijmans geselecteerd als aannemer voor de uitbreiding van de bestaande passagiersterminal op Eindhoven Airport. De voorlopige gunning door de tweede luchthaven van Nederland werd op 3 november 2022 definitief.  

Bart Verkade heeft samen met het CDA vragen gesteld aan GS of de afspraken die tijdens de behandeling van het voorstel in de staten zijn gemaakt wel worden opgevolgd.