Kiezen voor een groen, gezond en gelukkig Brabant - Voor élke inwoner van Brabant

Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. Wij ontvingen deze week de definitieve tekst van het verkiezingsprogramma. Rond de kerst is het programma in een fraaie vormgeving voor iedereen beschikbaar. Mochten mensen daarop niet kunnen wachten, dan kunnen zij via brabant@groenlinks.nl de pdf met de platte tekst opvragen. Uiteraard komt het programma via de website beschikbaar, waarschijnlijk in gesproken vorm en – zoals verzocht – in taalniveau B1.

Het bestuur wil de leden van de programmacommissie complimenteren met de wijze waarop zij haar verantwoordelijke taak heeft vervuld: zij raadpleegden deskundigen, zij vroegen feedback op hun teksten en hebben stukken herschreven, als het daardoor beter werd. Het bestuur bedankt ook degenen die in de meeleesfase, of door middel van amendementen een bijdrage hebben geleverd aan de aanscherping van het programma.

Programmacommissie en alle leden die een bijdrage hebben geleverd: jullie kunnen trots zijn op het resultaat!

Kandidaten

De top-10 van de kandidatenlijst staat vast. Hier kun je de samenstelling zien. Het bestuur feliciteert de kandidaten en hoopt dat meer dan de helft daarvan een plek in de Staten krijgt. Het bestuur dankt de kandidatencommissie voor het samenstellen van een goede top-10. De stemming op de ledenvergadering heeft tot één afwijking van het voorstel geleid. 

De commissie steunkandidaten en lijstduwers legt de laatste hand aan de lijst voor de plaatsen 11 tot en met 50. Op de vergadering lichtte Max Tollenaar toe dat we gaan werken met twee lijsten, omdat we in Brabant twee kieskringen hebben: Tilburg (Tilburg en alle gemeenten in Brabant ten westen daarvan) en Den Bosch (Den Bosch en alle gemeenten in Brabant ten oosten van Tilburg). De nummers 11 tot en met 50 zullen zoveel mogelijk kandidaten uit de betrokken kieskring zijn. De ledenvergadering heeft het bestuur gemachtigd beide lijsten vast te stellen op voorstel van de commissie.

Verkiezingscampagne

De campagnecommissie is op volle sterkte en zeer gemotiveerd om het GroenLinkse geluid in Brabant te laten horen.  Het team bestaat uit Gebert Lucassen, campagneleider, Dwayne Heuvelmans (Tilburg), Tessa van der Eijsden (Breda), Ruben Bals (Bergen op Zoom en DWARS), Laura van Hazendonk (Eindhoven), Emma van Beek (Eindhoven), en Nordin Kole (Breda). Zij leggen deze weken de contacten met de afdelingen. Op 15 december is er een overleg van alle campagneleiders in Tilburg.

Op de ledenvergadering heeft Gebert bondig uitgelegd waarvoor we gaan en staan. Met als kernwaarden eerlijk delen, gelijkwaardigheid en duurzaamheid en als onze sterke punten betrokkenheid, daadkracht en leiderschap. Direct kiezerscontact, debatten, media-aandacht en acties, evenementen en demonstraties zijn pijlers van de campagne, naast de nodige online-activiteiten.

Het bestuur roept iedereen op om samen de schouders te zetten onder onze provinciale verkiezingscampagne, samen met het campagneteam, de campagneleider en de mensen van je afdeling. Doe mee met Huis-aan-huizen in jouw gemeente, of steun onze provinciale campagne financieel zodat we kunnen zorgen dat GroenLinks maximaal zichtbaar is in de hele provincie.  

In gesprek met Senna Maatoug

Senna brak een lans voor eerlijke verhalen, benoemen wat misgaat, de samenhang tussen groen en links, verbinden in plaats van polariseren. De mensen in onze samenleving die het hardst getroffen worden door de energiecrisis en de prijsstijgingen hebben veel stress, gezondheidsproblemen en zijn het vertrouwen kwijt. Zij benadrukte het belang van direct kiezerscontact en gaf aan dat zij daarvan zelf de meeste energie krijgt. Persoonlijk contact, luisteren naar het verhaal is een voorwaarde om te zorgen dat onze boodschap landt: dat we de grenzen van de natuur moeten en kunnen respecteren en dat een fundamenteel andere verdeling van middelen en mogelijkheden in onze samenleving gewenst en mogelijk is. Kortom: Huis-aan-huizen is belangrijker dan ooit! Senna doet graag mee.