GroenLinks Brabant kiest huidig provinciebestuurder Hagar Roijackers als kandidaat-gedeputeerde, mocht GroenLinks in een volgende periode opnieuw gaan meebesturen. Hagar Roijackers is momenteel Gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak. Lijsttrekker Jade van der Linden: ‘’De afgelopen periode heeft GroenLinks voor het eerst meebestuurd in Brabant en er zijn belangrijke stappen gezet om Brabant groener, gezonder en gelukkiger te maken. De komende jaren is het nodig om deze veranderingen door te zetten. Met Hagar Roijackers schuiven we een ervaren en slagvaardig bestuurder naar voren die resultaten weet te boeken en die verbinding weet te brengen in Brabant.’’

De voorbije jaren is het in de Provinciale Brabantse politiek niet altijd rustig geweest. Sinds juli 2021 zit er een coalitie waar wederom GroenLinks aan deelneemt en met Hagar Roijackers (Natuur, Water en Gebiedsgerichte Aanpak) in Gedeputeerde Staten is vertegenwoordigd. GroenLinks blikt terug op diverse successen die de partij heeft weten te realiseren: van een ambitieuzere aanpak om verdroging tegen te gaan, het aanleggen van meer natuur en het beter beheren van bossen en beken tot het vergroenen van schoolpleinen in Brabantse steden en dorpen. Roijackers: ‘’We hebben mooie dingen kunnen bereiken in de afgelopen periode, maar dat is nog lang niet klaar. Ik hoop de komende jaren als bestuurder een verdere stevigere bijdrage te mogen leveren aan de opgaven waar we voor staan in Brabant. Samen met de Brabanders wil ik betekenisvolle stappen vooruit zetten om Brabant gezond, klimaatrobuust en natuurinclusief te maken.’’

Jade van der Linden ‘Voor GroenLinks is het belangrijk om nu al transparant te zijn richting de kiezer wie onze kandidaat-bestuurder is, mocht GroenLinks opnieuw gaan meebesturen. We gaan de komende maanden volop campagne voeren voor een groener, gezonder en gelukkiger Brabant. Met een grote Statenfractie én mogelijk in een nieuw bestuur willen we wederom het verschil gaan maken. Dat is ook hard nodig voor alle grote opgaven die er zijn. Er is een duidelijke sociale en duurzame koers nodig om Brabant mooie en fijne provincie te houden. GroenLinks is de enige partij die deze waarden nadrukkelijk met elkaar verbindt.’’