Zichtbare criminaliteit in Brabant neemt af. Dat is positief. Tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor criminaliteit die we juist niet zien: ondermijning is een groot probleem in onze provincie,

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit, waarbij boven- en onderwereld zich met elkaar vermengen, moet hard worden bestreden. Dit kan alleen als er voldoende agenten rondlopen. Daarom stuurt GroenLinks er dan ook op aan bij de landelijke overheid om meer agenten naar onze provincie te halen, met name in het buitengebied. Juist hier vindt namelijk vaak de productie plaats van synthetische drugs, waarvan het afval vervolgens illegaal gedumpt wordt.

Veilig digitaal en in het verkeer

Onveilige verkeerssituaties herkennen inwoners zelf sneller dan de politiek. GroenLinks vindt dan ook dat de provincie met mensen in gesprek moet over waar deze situaties zich bevinden, zodat er wat aan gedaan kan worden. Ook online kunnen zich onveilige situaties voordoen. De provincie heeft veel privacygevoelige gegevens van haar inwoners, en moet er daarom alles aan doen om het ICT-beleid continu te blijven vernieuwen. Tot slot dringt de provincie de Belgische overheid erop aan om de nabijgelegen kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten.