GroenLinks beschouwt de glastuinbouw als een industriële bedrijfstak die geconcentreerd moet worden op agrarische bedrijventerreinen - liefst energieneutraal - om verdere licht- en horizonvervuiling te voorkomen. Glastuinbouw blijft geconcentreerd en in omvang hooguit gelijk. Tevens stimuleert de provincie de sloop van alleenstaande kassen, die slecht zijn voor de kwaliteit van het landschap. GroenLinks Brabant staat open voor nieuwe en innovatieve vormen van plantaardige landbouw, zoals vertical farming. In het kader van de eiwittransitie vinden we dat hier plaats voor moet komen, bij voorkeur op een plek ter herbestemming van een stal of bedrijventerrein.