Dieren worden nog te vaak behandeld als gebruiksvoorwerpen en productiemiddelen. Jaarlijks worden in Nederland 450 tot 500 miljoen dieren gedood, waarvan heel veel in Brabant.

Ze hebben een leven lang moeten lijden, voor vijf minuten lekkere trek. Een wanverhouding die niet te rechtvaardigen valt. GroenLinks wil het welzijn van dieren verbeteren. Kippen moeten kunnen scharrelen in de buitenlucht. Varkens moeten kunnen wroeten, koeien grazen. Daarom wil GroenLinks dat de intensieve vee-industrie wordt afgebouwd. GroenLinks wil meer ruimte voor natuurlijke systemen voor het voorkomen en afvangen van fijnstof-, stikstof- en ammoniakuitstoot vanuit veehouderijen. Luchtwassers maken plaats voor deze alternatieven, die tevens het stalklimaat verbeteren voor dieren en werknemers.

Ook aan het fokken van pelsdieren en de handel in bont wil GroenLinks een eind maken.

De provincie maakt een actieplan om stalbranden in Brabant tegen te gaan. Er worden afspraken gemaakt met de sector over verplichte periodieke elektrakeuringen, automatische blussystemen, vluchtroutes voor dieren en bliksemafleiders

De provincie moeten investeren in innovaties die gebruik van proefdieren bij onderzoek en productontwikkeling overbodig maken. Zij dient niet te investeren in onderzoek en innovaties waarbij proefdieren worden gebruikt.