Dieren worden nog te vaak behandeld als gebruiksvoorwerpen en productiemiddelen. Jaarlijks worden in Nederland 450 tot 500 miljoen dieren gedood, waarvan heel veel in Brabant. Ze hebben een leven lang moeten lijden, voor vijf minuten lekkere trek. Een wanverhouding die niet te rechtvaardigen valt. GroenLinks wil het welzijn van dieren verbeteren. Kippen moeten kunnen scharrelen in de buitenlucht. Varkens moeten kunnen wroeten, koeien grazen. Daarom wil GroenLinks dat de intensieve vee-industrie wordt afgebouwd. GroenLinks wil meer ruimte voor natuurlijke systemen voor het voorkomen en afvangen van fijnstof-, stikstof- en ammoniakuitstoot vanuit veehouderijen. Luchtwassers maken plaats voor deze alternatieven, die tevens het stalklimaat verbeteren voor dieren en werknemers.

 

Onze plannen:

  • GroenLinks strijdt voor de rechten en het welzijn van dieren.
  • De toekomst van de landbouw is grotendeels plantaardig.
  • GroenLinks wil van kwantiteit naar kwaliteit en van kiloknallers naar plantaardig eten.
  • De provincie stimuleert de productie en consumptie van plantaardige eiwitten onder andere door het aanjagen en versnellen van de innovaties binnen deze omschakeling.
  • GroenLinks wil geen verplaatsing van intensieve veehouderij, maar intensieve veehouderij afbouwen en transformeren naar natuurinclusieve landbouw.
  • De provincie maakt een actieplan om stalbranden in Brabant tegen te gaan. Er worden afspraken gemaakt met de sector en de veiligheidsregio’s over verplichte periodieke elektrakeuringen, automatische blussystemen, vluchtroutes voor dieren en bliksemafleiders.
  • Aan de bestaande mestfabrieken worden extra eisen opgelegd in de omgevingsvergunning wanneer deze fabrieken overlast veroorzaken.
  • De provincie staat jacht alleen toe buiten natuurgebieden als dit nodig is voor verkeersveiligheid, volksgezondheid of natuurbehoud. De zogenaamde plezierjacht is in Brabant niet meer toegestaan. GroenLinks wil een einde aan de landelijke lijst met vrij bejaagbare soorten en onderneemt hiervoor actie richting Den Haag.
  • De provincie moeten investeren in innovaties die gebruik van proefdieren bij onderzoek en productontwikkeling overbodig maken. Zij dient niet te investeren in onderzoek en innovaties waarbij proefdieren worden gebruikt.