Ledenvergadering GroenLinks Brabant 13 mei 2017 in Eindhoven
Ledenvergadering GroenLinks Brabant 13 mei 2017 in Eindhoven

Voorbereiding verkiezingen Provinciale Staten 2019

De procedures en samenstelling van verschillende commissies voor de verkiezingen zijn besproken tijdens de ledenvergaderingen van 13 mei en 28 oktober 2017. De ledenvergadering koos op 2 juni 2018 Hagar Roijackers als lijsttrekker. Op 24 november 2018 stelde de ledenvergadering de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast.

De kandidatencommissie was er voor de werving en selectie van kandidaat-Statenleden, mogelijke opvolgers en lijstduwers. De commissie heeft gesprekken gevoerd met kandidaten voor de StatenĀ en daarna een advies uitgebracht over de kandidatenlijst voor de ledenvergadering in het najaar van 2018. Lees meer...

De programmacommissie schreef het concept-verkiezingsprogramma. Dat programma werd --met een procedure voor wijzigingsvoorstellen (amendementen)-- voorgelegd aan de ledenvergadering in het najaar van 2018. Voor die tijd verzamelde de commissie inbreng van leden, sympathisanten, externe deskundigen en maatschappelijke organisaties. Lees meer...

GroenLinks Brabant zet in op een mooi resultaat bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Het is daarvoor belangrijk zoveel mogelijk mensen van onze plannen te overtuigen. Dat doen we via debatten, social media, nieuwsberichten, acties en langs de deuren gaan. Om al deze activiteiten te organiseren en GroenLinks in Brabant op de kaart te zetten hebben we een campagneteam. Lees meer...