Leden kandidatencommissie gezocht

De kandidatencommissie is er voor de werving en selectie van kandidaat-Statenleden, mogelijke opvolgers en lijstduwers. De commissie zal eerst gesprekken voeren met kandidaten voor het lijsttrekkerschap en daarna een advies uitbrengen over die kandidaten aan de leden ten behoeve van het lijsttrekkersreferendum. Na die internetstemming onder de leden zal de commissie gesprekken voeren met de kandidaten voor de rest van de lijst en daarvoor een advies uitbrengen voor de ledenvergadering in het najaar van 2018.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt volgens de huidige planning rond mei en juni 2018 (lijsttrekkerskandidaten) en september en oktober 2018 (andere kandidaten). De gesprekken zullen waarschijnlijk een aantal zaterdagen en/of doordeweekse avonden in beslag nemen.

Binnen de commissie dient er voldoende zicht te zijn op de vereisten voor het Statenwerk. Ten minste enkele leden dienen ervaring te hebben als volksvertegenwoordiger. Ervaring in eerdere (lokale) kandidatencommissies is een pre, maar niet noodzakelijk.

Leden van de kandidatencommissie mogen zelf geen kandidaat zijn voor een verkiesbare of opvolgingsplaats.

De commissie beoordeelt kandidaten zorgvuldig aan de hand van een profielschets. De werkzaamheden zijn voor een groot deel vertrouwelijk. Bij de samenstelling van de commissie streeft het bestuur naar diversiteit en een goede spreiding over de provincie.

Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 28 september 2017, 18:00 uur, melden via brabant@groenlinks.nl. Het bestuur legt de samenstelling van de commissie voor aan de ledenvergadering op 28 oktober 2017. Dan worden ook de profielschetsen voor kandidaat-Statenleden en de nadere invulling van de kandidaatstellingsprocedure besproken.