Stikstofdiscussie in de Staten: koude drukte of toch belangrijk?

Afgelopen week buitelde de regionale media over elkaar heen over: er was ophef over een ‘achtergehouden’ stikstofrapport. Statenvragen van GroenLinks waren de aanleiding. Boerenpartijen waren woest en Gedeputeerde Van den Hout reageerde verbolgen: stikstofuitstoot uit industrie had niks te maken met het veehouderijbesluit in 2017. GroenLinks gaat het debat graag aan en laveert om de politieke valkuilen heen.

Waar gaat het over? Afgelopen zomer namen Provinciale Staten van Noord-Brabant een historisch besluit door de regelgeving aan te scherpen voor agrarische bedrijven die willen uitbreiden. Aanleiding is de toename van de stikstof op beschermde natuur, de Natura2000-gebieden. Dit was onze inbreng.

Ten tijde van het veehouderijbesluit - met tientallen geëmotioneerde insprekers, honderden toehoorders, demonstraties en landelijke media-aandacht – ging het vrijwel alleen maar over de effecten voor individuele boeren en voor de landbouwsector als geheel. Toen was er ook al maanden ophef. Het doel van het beleid verloren we uit het oog: de stikstofoverbelasting van Brabant. We organiseerden daarom zelf een expertsessie over stikstof en natuur.

In december 2017 ontvingen de Staten een memo van gedeputeerde Van den Hout over een pilot-onderzoek naar de mate waarin industriële bedrijven zich houden aan de stikstofregels onder de landelijke PAS-wetgeving (Programmatische Aanpak Stikstof). Dat onderzoeksrapport was nogal onthullend; de industrie en de toezichthouders zijn nog niet helemaal klaar voor dit landelijke beleid. We stelden daarop Statenvragen.

Toen de antwoorden op onze Statenvragen kwamen, maakte dat nogal wat los onder de boerenpartijen CDA en ChristenUnie/SGP. Zo werd de vertrouwensvraag opgeroepen:

Statenlid Hagar Roijackers van GroenLinks gaf toelichting in een radio-uitzending van Omroep Brabant: “We vinden de timing van het College niet netjes en gaan het debat graag aan. Bovenal vinden we dat we het probleem van stikstof in samenhang moeten bespreken in onze Staten. Alleen zo kunnen we het oplossen en de aarde goed overdragen aan de generaties Brabanders na ons.”

Of het een interpellatiedebat wordt, of een andere vorm krijgt, is nog niet bekend. Gezien de politieke interesse in dit onderwerp, wordt het ongetwijfeld snel vervolgd in de Staten.