In of uit de PAS?

Stikstofuitstoot zorgt voor verzuring en vermesting van onze natuur. GroenLinks maakt zich hier ernstige zorgen over. PS is via een memo, geïnformeerd over de resultaten van de pilot ‘Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming'. De resultaten hield GS lang uit de openbaarheid. GroenLinks wil van GS weten welke vervolgstappen zijn gezet.