Kandidatencommissie voor Provinciale Statenverkiezingen 2019

De kandidatencommissie is er voor de werving en selectie van kandidaat-Statenleden, mogelijke opvolgers en lijstduwers. De commissie zal eerst gesprekken voeren met kandidaten voor het lijsttrekkerschap en daarna een advies uitbrengen over die kandidaten aan de leden ten behoeve van het lijsttrekkersreferendum. Na die internetstemming onder de leden zal de commissie gesprekken voeren met de kandidaten voor de rest van de lijst en daarvoor een advies uitbrengen voor de ledenvergadering in het najaar van 2018.

De commissie beoordeelt kandidaten zorgvuldig aan de hand van een profielschets. De werkzaamheden zijn voor een groot deel vertrouwelijk. Bij de samenstelling van de lijst streeft de commissie naar diversiteit en een goede spreiding over de provincie.

De samenstelling van de commissie en de kandidaatstellingsprocedure zijn vastgesteld door het afdelingsbestuur, nadat deze zijn voorgelegd aan de ledenvergadering op 28 oktober 2017. Voorzitter van de kandidatencommissie is Hetty Tindemans-van Tent (wethouder Valkenswaard en oud-fractievoorzitter GroenLinks Brabant).

De kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap is inmiddels gesloten (de deadline was 15 april 2018).

De kandidaatstelling voor de verdere kandidatenlijst (vanaf plaats 2) opent op 15 juli 2018 (en sluit op 15 september 2018), ook daarvoor zal dan een oproep verschijnen op deze site en in de nieuwsbrief.

Contact opnemen met de kandidatencommissie kan via brabant@groenlinks.nl.

Terug naar overzicht voorbereiding Provinciale Statenverkiezingen 2019