Kandidatencommissie voor Provinciale Statenverkiezingen 2019

De kandidatencommissie is er voor de werving en selectie van kandidaat-Statenleden, mogelijke opvolgers en lijstduwers. De lijsttrekker is inmiddels gekozen. De commissie heeft ook de kandidaten voor de rest van de lijst voorgedragen. De ledenvergadering stelde op 24 november de definitieve kandidatenlijst vast.

De commissie beoordeelde kandidaten zorgvuldig aan de hand van een profielschets. De werkzaamheden zijn voor een groot deel vertrouwelijk. Bij de samenstelling van de lijst streefde de commissie naar diversiteit en een goede spreiding over de provincie.

De samenstelling van de commissie en de kandidaatstellingsprocedure zijn vastgesteld door het afdelingsbestuur, nadat deze zijn voorgelegd aan de ledenvergadering op 28 oktober 2017. Voorzitter van de kandidatencommissie is Hetty Tindemans-van Tent (wethouder Nuenen en oud-fractievoorzitter GroenLinks Brabant).

De kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap is inmiddels gesloten (de deadline was 15 april 2018). De ledenvergadering heeft op 2 juni Statenlid Hagar Roijackers gekozen als lijsttrekker.

De kandidaatstelling voor de verdere kandidatenlijst (vanaf plaats 2) is inmiddels ook gesloten (de deadline was 15 september 2018). De ledenvergadering stelde op 24 november de definitieve kandidatenlijst vast.

Contact opnemen met de kandidatencommissie kan via brabant@groenlinks.nl.

Terug naar overzicht voorbereiding Provinciale Statenverkiezingen 2019